สะกดชื่อภาษาอังกฤษ มาฝึกสะกดและเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษกันนะ ง่ายนิดเดียวเอง

สะกดชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลย แค่เอาตัวอักษรที่เทียบกันแล้วจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็เอามาต่อๆกัน ก็จะได้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ตารางด้านล่างนี้เป็นการเทียบอักษรตามแบบราชบัณฑิตยสถานครับ

สะกดชื่อภาษาอังกฤษ

การสะกดชื่อภาษาอังกฤษ

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เป็นหลักการถอดตัวอักษรไทยเป็นอักษรโรมันอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถาน ใช้ในสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และป้ายชื่อถนนต่าง ๆ

ในประเทศไทย รูปแบบใหม่ประกาศใช้เมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2542 ระบบการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันของราชบัณฑิตยสถานเป็นระบบที่นิยมใช้ในการเขียนคำทับศัพท์ระบบหนึ่งในภาษาไทย

การสะกดชื่อที่เราได้เมื่อไปถ่ายบัตรนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นคนเทียบให้เราเองครับ แต่ถ้าเราไม่อยากได้ตามที่เขาสะกดให้ ก็สามารถบอกเขาได้เลย ให้เขาเปลี่ยนให้ เวลาเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่ควรเอาตัวการันต์มาด้วยนะครับ จะงงเปล่าๆ

ตัวอย่างการสะกดชื่อภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการสะกดชื่อต่อไปนี้ การเทียบสระและพยัญชนะของไทยกับอังกฤษตามตารางด้านล่างนะครับ

กนกวรรณ  = Kanokwan

ขัตติยา = Khattiya

คฑาวุฒิ = Khathawut

โฆษิต = Khosit

จิรารัตน์  = Chirawat

งามพล = Ngampon

จันทนา Chanthana

ชนัญญา = Chananya

ญาณิกา = Yanika

ฐิดายุ = Thidayu

ดวงกมล = Duangkamon

ไตรทศ = Traithod

ถนะ = Thana

ทัตพงศ์ = Thattapong

ธารารัตน์ = Thararat

นริศรา = Naritsara

นันทกานต์ = Nantakan

บุญนิสา = Bunnisa

ประกายฟ้า = Prakaifa

ผกาวัลย์ = Phakawan

พัชชา = Phatcha

ฟ้ารุ่ง = Farung

ภัทราวดี = Phatthrawadi

มาริษา = Marisa

รุ่งทิวา = Rungthiwa

วริศรา = Waritsara

ศรัญญา = Saranya

สมชาย = Somchai

สุกัญญา = Sukanya

อนุวัฒน์ = Anuwat

ไอรดา = Airada

ตารางเทียบพยัญชนะไทย – อังกฤษ

อักษรไทย อักษรโรมัน
พยัญชนะต้น พยัญชนะสะกด
k k
kh k
kh k
kh k
kh k
kh k
ng ng
ch t
ch t
ch t
s t
ch t
y n
d t
t t
th t
d หรือ th t
th t
n n
d t
t t
th t
th t
th t
n n
b p
p p
ph p
f p
ph p
f p
ph p
m m
y
r n
rue, ri, roe
ฤๅ rue
l n
lue
ฦๅ lue
w
s t
s t
s t
h
l n
h

ตารางเทียบสระภาษาไทย – อังกฤษ

อักษรไทย อักษรโรมัน
อะ, อั, รร (มีตัวอักษรอื่นตาม), อา a
รร (ไม่มีตัวอักษรตาม) an
อำ am
อิ, อี i
อึ, อือ ue
อุ, อู u
เอะ, เอ็, เอ e
แอะ, แอ ae
โอะ, – (โอะลดรูป) โอ, เอาะ, ออ o
เออะ, เอิ, เออ oe
เอียะ, เอีย ia
เอือะ, เอือ uea
อัวะ, อัว -ว- (อัว ลดรูป) ua
ใอ, ไอ, อัย, ไอย, อาย ai
เอา, อาว ao
อุย ui
โอย, ออย oi
เอย oei
เอือย ueai
อวย uai
อิว io
เอ็ว, เอว eo
แอ็ว, แอว aeo
เอียว iao

การสะกดชื่อภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับ เทียบจากตารางก็สามารถทำเองได้แล้ว ง่ายๆแค่นี้เอง

ดาวน์โหลดเอกสารการถอดอักษรไทย เป็นอักษรโรมัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 373

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *