ชื่อสาขา ภาษาอังกฤษ คณะต่างๆภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย

คณะต่างๆ หรือสาขาวิชาต่างๆ ภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันบ้างหนอ ในบทเรียนนี้ได้รวบรวมสาขาวิชาต่างๆมานำเสนอให้ได้รูัจักกันครับ มาดูสิว่าชื่อของคณะภาษาอังกฤษนั้นเขาเรียกกันว่าอย่างไรา

คณะภาษาอังกฤษ

คณะหรือสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

Faculty of Architecture คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Faculty of Agriculture คณะเกษตรศาสตร์
Faculty of Agro-Industry คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Faculty of Allied Health Sciences คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Architecture คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 Faculty of Business Administration คณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Arts คณะอักษรศาสตร์
Faculty of Commerce and Accountancy คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Faculty of Communication Arts คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Dentistry คณะทันตแพทยศาสตร์
Faculty of Economics คณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Education คณะครุศาสตร์
Faculty of Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Fisheries คณะประมง
Faculty of Forestry คณะวนศาสตร์
Faculty of Humanities คณะมนุษยศาสตร์
Faculty of Law คณะนิติศาสตร์
Faculty of Medicine คณะแพทยศาสตร์
Faculty of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Political Science คณะรัฐศาสตร์
Faculty of Science คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Social Sciences คณะสังคมศาสตร์
Faculty of Veterinary Medicine คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 33

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *