ชื่อสาขา ภาษาอังกฤษ คณะต่างๆภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย

0
1250

คณะต่างๆ หรือสาขาวิชาต่างๆ ภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันบ้างหนอ ในบทเรียนนี้ได้รวบรวมสาขาวิชาต่างๆมานำเสนอให้ได้รูัจักกันครับ มาดูสิว่าชื่อของคณะภาษาอังกฤษนั้นเขาเรียกกันว่าอย่างไรา

คณะภาษาอังกฤษ

คณะหรือสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

Faculty of Architectureคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Faculty of Agricultureคณะเกษตรศาสตร์
Faculty of Agro-Industryคณะอุตสาหกรรมเกษตร
Faculty of Allied Health Sciencesคณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Architectureคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 Faculty of Business Administrationคณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Artsคณะอักษรศาสตร์
Faculty of Commerce and Accountancyคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Faculty of Communication Artsคณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Dentistryคณะทันตแพทยศาสตร์
Faculty of Economicsคณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Educationคณะครุศาสตร์
Faculty of Engineeringคณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Fisheriesคณะประมง
Faculty of Forestryคณะวนศาสตร์
Faculty of Humanitiesคณะมนุษยศาสตร์
Faculty of Lawคณะนิติศาสตร์
Faculty of Medicineคณะแพทยศาสตร์
Faculty of Pharmaceutical Sciencesคณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Political Scienceคณะรัฐศาสตร์
Faculty of Scienceคณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Social Sciencesคณะสังคมศาสตร์
Faculty of Veterinary Medicineคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4 / 5. Vote count: 2

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....