สื่อภาพประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Numbers 1-10 | สื่อการสอนภาษาอังกฤษ New

0
372

สื่อภาพประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Numbers 1-10 ในชุดนี้ประกอบด้วย

  • ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนคำศัพท์ หรือ เล่น Board Slap หรือกิจกรรม Wall Crawl
  • ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบการสอน หรือ เล่น Matching Game
  • ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเล่น Table Slap
  • การดาวน์โหลด คลิกขวาที่ภาพ แล้วดาวน์โหลดนะครับ

ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนคำศัพท์ หรือ เล่น board slap

ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนคำศัพท์ หรือ เล่น Matching Game

ภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเล่น table slap


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ