หลักการเติม ing 7 ข้อ ที่ท้ายคำกริยา[verb ing] ใน Present Continuous Tense มีกฎดังนี้

การเติม ing ที่ท้ายคำกริยา ใน present continuous tense เพื่อแสดงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งเรามักจะแปลว่า กำลังทำโน่น นี่ นั่น ซึ่งจะแปลว่ากำลังทำอะไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับกริยาหลักนั่นแหละ

การเติม ing ท้ายคำกริยา

หลักการเติม ing 7 ข้อ

หลักการเติม ing ที่ท้ายคำกริยาใน Present Continuous Tense มีหลักการสำคัญๆแยกย่อยเป็น 7 ข้อ จำข้อที่ 1-4 ให้แม่นๆกะแล้วกัน… ดังนี้

1. กริยาที่มี…

 • สระเสียงสั้นตัวเดียว  ได้แก่
  a (แอะ)
  e (เอะ)
  i (อิ)
  o (เอาะ)
  u  (อุ, อะ)
 • และมีตัวสะกดตัวเดียว
  ให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว แล้วค่อยเติม ing เช่น
 • pat  (แพ็ท) >> patting ตบเบาๆ
 • get (เก็ท) >> getting ได้รับ
 • sit (ซิท)  >> sitting นั่ง
 • swim (สวิม) >> swimming ว่ายน้ำ
 • stop (สต็อพ) >> stopping หยุด
 • shop (ช็อพ) >> shopping จ่ายตลาด
 • run (รัน) >> running วิ่ง
 • cut (คัท) >> cutting ตัด
 • put (พุท) >> putting วาง
2. กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้ง แล้วเติม ing
 • ride >> riding ขี่
 • drive >> driving ขับ
 • give >> giving ให้
 • come >> coming มา
 • make >> making ทำ
 • take >> taking เอา
 • write >> writing เขียน
 • dance >> dancing เต้นรำ

แต่…กริยาที่ลงท้ายด้วย ee ให้เติม ing ได้เลย ห้ามตัด e ทิ้ง นะครับ จำให้แม่น

 • see >> seeing พบ
 • flee >> fleeing หนี
3. กริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing
 • die >> dying ตาย
 • lie >> lying นอน
 • tie >> tying มัด
 • vie >> vying ลงแข่ง
4. (สำหรับคนที่เก่งขึ้นมาหน่อย) กริยาที่มีสองพยางค์ขึ้นไป ถ้า stress (เน้นเสียง) พยางค์หลัง  ให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว แล้วเติม ing แต่ถ้า stress พยางค์หน้า ไม่ต้องเติมตัวสะกด
 
stress พยางค์หน้า
 • visit >> visiting
 • deliver >> delivering
Stress พยางค์หลัง
 • admit >> admitting
 • refer >> referring

สำหรับข้อที่ 5-7 คือคำที่นอกเหนือจาก 1-4 ให้เติม ing ได้เลย อย่าคิดเยอะ…

5. กริยาที่มีตัวสะกด 2 ตัวขึ้นไป เติม ing ได้เลย

 • drink >> drinking ดื่ม
 • fight >> fighting ต่อสู้
 • fall >> falling ตก
 • ring >> ringing สั่น
 • wash >> washing ล้าง

6. กริยาที่มีสระ 2 ตัวขึ้นไป ก็เติม ing ได้เลยเช่นกัน

 • sleep >> sleeping  นอนหลับ
 • look >> looking มอง
 • eat >> eating กิน
 • speak >> speaking พูด
 • break >> breaking แตก
 • meet >> meeting พบ

7. กริยาที่มีสระเสียงยาว (เอ อี อาย (คนไทยเรียกสระ ไอ) โอ อู อา เอีย ออ ฯลฯ

ให้เติม ing ได้เลย

 • say >> saying พูด
 • see >> seeing พบ เห็น
 • fly >> flying บิน
 • buy >> buying ซื้อ
 • go >> going ไป
 • grow >> growing ปลูก
 • do >> doing ทำ

ตัวอย่างประโยค กริยา เติม ing

มาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ

 • I am running.
  ฉันกำลังวิ่ง
 • You are walking.
  คุณกำลังเดิน
 • He is riding a bike.
  เขากำลังขี่จักรยาน
 • She is sleeping on the sofa.
  หล่อนกำลังนอนหลับบนโซฟา
 • It is raining outside.
  มันกำลังฝนตกด้านนอก
 • We are lying on the bed
  พวกเรากำลังนอนบนเตียง
 • They are playing football.
  พวกเขากำลังเล่นฟุตบอล

เรียนรู้เพิ่มเติม present continuous tense

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 1574

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *