หลักการใช้ article a/ an พร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจ

หลักการใช้ article a กับ an มีกฎเกณฑ์ไม่กี่ข้อเองครับ ขอให้จำหลักการได้ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ a an ได้ถูกต้องแน่นอน

หลักการใช้ a / an

a อ่านว่า อะ
an อ่านว่า แอน

สองคำนี้คืออะไร สองคำนี้เรียกว่า คำนำหน้านาม (determiner) ทำไมต้องมีคำน้ำหน้าก็ไม่รู้สิ ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็เหมือนกับ คุณ นั่นแหละ เช่น คุณน้อย คุณสมศรี

article a an

ทั้งสองคำนี้แปลว่า หนึ่ง ใช้นำหน้าคำนามทั่วไป และเป็นนามเอกพจน์ครับ

หลักการใช้ an

ใช้ an นำหน้า คำนามที่ขึ้นต้นด้วย สระ (a, e, i, o, u) และนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงสระ คือมี อ เป็นพยัญชนะต้น และเวลาอ่าน ให้อ่านเชื่อมเสียง  โดยให้ตัด อ อ่าง ออก แล้วเอาตัวสะกดตัวหน้ามาใส่แทน (ก็ น หนูนั้นแหละ)

เช่น an apple > แอน แอ็พเพิล
ออกเสียงเป็น > แอน แน็พเพิล

นามที่ขึ้นต้นด้วยสระ

an apple แอน แน็พเพิล แอปเปิ้ลหนึ่งผล
an arm แอน นาม แขนหนึ่งข้าง
an ant    แอน แน๊นท มดหนึ่งตัว
an actor แอน แน็คเทอะ นักแสดงชายหนึ่งคน
an egg   แอน เนก ไข่หนึ่งฟอง
an ear แอน เนีย หูหนึ่งข้าง
an elephant แอน เน็ลเลอะเฟินท ช้างหนึ่งตัว
an ice cream แอน ไนซกรีม ไอศกรีมหนึ่งแท่ง
an island แอน ไน๊เลินด เกาะหนึ่งแห่ง
an orange  แอน น๊อรินจ ส้มหนึ่งผล
an octopus แอน น็อคเทอะเพิส ปลาหมึกยักษ์หนึ่งตัว
an umbrella  แอน นัมเบร็ลละ ร่มหนึ่งคัน
an uncle แอน นั๊งเคิล ลุงหนึ่งคน

♦ คำว่า an แปลว่า หนึ่ง แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ

 • She is eating an apple.
  หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ลผลหนึ่ง
 • An ant is working.
  มดตัวหนึ่งกำลังทำงาน
 • There is an egg on the table.
  มีไข่ฟองหนึ่งบนโต๊ะ

⇒ นามที่นำหน้าด้วยคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a, e, i, o, u

an amazing boy แอน นะเม๊ซซิง บอย เด็กชายมหัศจรรย์
an ancient car แอน เน๊นเชิน คา รถโบราณ
an easy question แอน นี๊ซิ เคว๊ซชัน คำถามง่ายๆ
an excellent girl แอน เน็กซะเลินท เกิล เด็กหญิงอัจฉริยะ
an impressive story แอน นิมเพร๊ซซิฝ สต๊อริ เรื่องราวน่าประทับใจ
an interesting man แอน นิ๊นเทอเร็สติงแมน ชายที่น่าสนใจ
an old car แอน โนลด คา รถยนต์เก่าๆ
an orange pen แอน น๊อรินจ เพ็น ปากกาสีส้ม
an ugly woman แอน นั๊กลิ วู๊เมิน หญิงรูปร่างน่าเกลียด

นามและคุณศัพท์ที่อ่านเป็นเสียงสระ (เสียง อ)   คือ ตัว h บางตัว ที่ไม่ออกเสียง h (ฮ)

an hour แอน เนาเวอะ  หนึ่งชั่วโมง
an honest man แอน นอนนิส แมน ชายผู้ซื่อสัตย์หนึ่งคน
an honorable man แอน นอนเนอะระเบิล แมน ชายผู้มีเกียติหนึ่งคน

 • Sam is an amazing boy.
  แซมเป็นเด็กชายมหัศจรรย์
 • This is an easy question.
  นี่เป็นคำถามง่ายๆ
 • There is an old car on the road.
  มีรถเก่าๆคันหนึ่งบนถนน
 • Lucy is an honest girl.
  ลูซี่เป็นเด็กหญิงที่ซื่อสัตย์

หลักการใช้ a 

⇒ ใช้ a นำหน้า คำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ และคำนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงพยัญชนะ โดยเฉพาะตัว u (ออกเสียงเป็น ย ไม่ใช่เสียง อ)  

a cat แมวหนึ่งตัว
a dog สุนัขหนึ่งตัว
a boy เด็กชายหนึ่งคน
a teacher ครูหนึ่งคน
a ruler ไม้บรรทัดหนึ่งอัน
a car รถยนต์หนึ่งคัน
a school โรงเรียนหนึ่งแห่ง
a library ห้องสมุดหนึ่งแห่ง
a house บ้านหลังหนึ่ง

♦ คำว่า a แปลว่า หนึ่ง แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ

 • A boy is playing in the yard.
  เด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่นในสวนหลังบ้าน
 • A cat is sleeping.
  แมวตัวหนึ่งกำลังนอนหลับ
 • I have a pen.
  ฉันมีปากกาหนึ่งด้าม
 • A library is a good place to read.
  ห้องสมุดคือสถานที่ดีที่จะอ่านหนังสือ
 • He is a doctor.
  เขาเป็นหมอ
 • That is a cat.
  นั่นคือแมว

⇒ นามหรือคุณศัพท์ที่อ่านเป็นเสียงพยัญชนะ  ตัว u บางตัว (ที่ออกเสียง ย)

a unicorn อะ ยู๊นิคอน ตัวยูนิคอร์น
a uniform อะ ยู๊นิฟอม ชุดยูนิฟอร์มหนึ่งชุด
a university อะ ยูนิเว๊อเซอะทิ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
a useful book อะ ยู๊สฟุล บุ๊ค หนังสือที่เป็นประโยชน์หนึ่งเล่ม

 • Somchai must wear a uniform every day.
  สมชายต้องสวมชุดยูนิฟอร์มทุกวัน
 • My big brother is a university student.
  พี่ชายของฉันเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัย
 • I think it’s a useful book.
  ฉันคิดว่ามันเป็นหนังสือที่มีประโยชน์

สรุปอีกที…

an นำหน้าสระ a, e, i, o , u แต่ให้ระวัง u บางตัว ที่อ่านออกเสียงเป็น ย ยักษ์ เช่น

 • an apple
 • an egg
 • an ice-cream
 • an orange
 • an umbrella
 • แต่… a university อ่านว่า อะ ยูนิเว๊อเซอะทิ

a นำหน้าพยัญชนะทุกตัว แต่ให้ระวัง h บางตัวที่ออกเสียง อ อ่าง เช่น

 • a cat
 • a dog
 • a monkey
 • a zebra
 • a house
 • แต่… an hour อ่านว่า แอน เอ๊าเวอะ อ่านเชื่อมเสียงเป็น แอน เน๊าเวอะ

⇐ กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 636

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

3 thoughts on “หลักการใช้ article a/ an พร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจ

 1. Jatuporn says:

  Thank you so much. ลูกๆๆเรียนที่โรงเรียน/เรียบพิเศษแล้วก็ไม่รู้เรื่องขนาดนี้เลยค่ะ ขออณุญาตินำความรู้/ทบทวน ไปสอนลูกๆๆทั้ง 3 นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *