หลักการใช้ Future Continuous Tense อาจงงๆนิดนึงสำหรับคนไทย

0
745

หลักการใช้  Future Continuous Tense (Tense อนาคตกำลังทำ)  อาจจะทำให้เรางงๆนะครับ เพราะถ้าเป็นเหตุการณ์ในอนาคต เรามักจะพูดว่า “จะ” แต่ฝรั่งเขาพูดว่า “จะกำลังทำ”

การใช้ future continuous tense
หลักการใช้  Future Continuous Tense  

 • Future  ฟิวเชอะ= อนาคต
 • Continuous  คอนทินิวอัส= ต่อเนื่อง

ที่บอกว่า “อนาคตกำลังทำ” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ (เช่น ฉันคงกำลังทำอะไรอยู่ ในช่วงเวลานั้น เป็นต้น)

โครงสร้าง

I, You, He, She, It, We, They
will
be
reading

การย่อรูป

การย่อรูป ใช้หลักเดียวกันกับ Future Simple Tense ครับ

หลักการใช้

ใช้กล่าวถึงเหตุการที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต หมายความว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต ฉันกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะ 

ในที่นีขอยกตัวอย่างมาให้ดู  2 แบบนะครับ คือ มีเหตุการณ์เดียว และมีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน

1. แบบมีเหตุการณ์เดียว ส่วนมากจะระบุเวลาในอนาคตด้วย เช่น

 • I will be reading books at 8 o’clock tomorrow.
  ฉันจะกำลังอ่านหนังสือเวลา 8 นาฬิกา วันพรุ่งนี้
  หมายความว่า พรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกา ฉันกำลังอ่านหนัสืออยู่นะ ไม่เชื่อรอดูก็จะเห็น
 • At nine o’clock tomorrow, we will be working on a farm.
  พรุ่งนี้เวลา 9 นาฬิกา พวกเราจะกำลังทำงานในฟาร์ม
  หมายความว่า พรุ่งนี้ตอนเช้า ถ้าคุณมาฟาร์มของเรา คุณก็จะเห็นพวกเรากำลังทำงานอยู่
 • At six oclock, we will be eating dinner with our granddad.
  เวลา 6 นาฬิกา พวกเราจะกำลังกินข้าวกับปู่ของพวกเรา
  หมายความว่า ปู่จะมาเยี่ยมเพื่อกินอาหารเย็นร่วมกัน  เวลา 6 โมงวันนี้ พวกเรากำลังนั่งกินข้าวร่วมกัน
 • When we get to the room, we will be sleeping on the soft bed.
  เมื่อเราไปถึงห้อง พวกเราก็จะกำลังนอนบนเตียงนุ่มๆ (ได้นอนบนเตียงนุ่ม)
  หมายความว่า เมื่อเราถึงห้องเราก็จะได้นอน และการนอนก็นอนเป็นเวลานาน การทำอะไรที่นานๆฝรั่งเขาจะพูดว่ากำลังทำอยู่

2.แบบมีสองเหตุการณ์ ดู Time Line  (เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นใช้ Future Continuous อีกเหตุการณ์หนึ่งใช้ Present Simple)

 • She will be waiting when you arrive.
  หล่อนจะกำลังรอคอย เมื่อคุณมาถึง
  หมายความว่า เมื่อคุณมาถึง คุณก็จะเห็นหล่อนกำลังรอคอยอยู่
 • I will be sleeping when my mom gets home.
  ฉันจะกำลังนอนหลับอยู่ ตอนที่แม่มาถึง
  หมายความว่า คืนนี้เมื่อแม่มาถึง ฉันก็กำลังนอนหลับอยู่บนเตียง

Time Line เส้นเวลา

Timeline Future Continuous

 • I will be sleeping when my mom gets home.
  ฉันจะกำลังนอนหลับอยู่ ตอนที่แม่มาถึง

เส้นสีขาวคือ ฉันจะกำลังนอนหลับอยู่  สีแดงคือ แม่มาถึง เส้นเหลื่องฉันอาจจะนอนต่อก็ได้ หรือจะตื่นตอนนั้นก็ได้

ความแตกต่างระหว่าง Future Simple กับ Future Continuous

ลองมาดูประโยคนี้ก่อน

 • I will watch TV tomorow morning.
  ฉันจะดูทีวีพรุ่งนี้เช้า
 • I will be watching TV tomorrow morning.
  ฉันจะกำลังดูทีวีพรุ่งนี้เช้า

อะไรคือความแตกต่าง คิดออกกันไหมเอ่ย ความแตกต่างคือ การกระทำที่จะเกิดขึ้น

ประโยคแรกเป็นแค่ความคิดว่าจะทำ แต่ประโยคหลังชัวร์ๆเลย จะดูแน่ๆ พรุ่งนี้ ถ้าคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็จะเห็นฉันกำลังนั่งหน้าจอทีวีนั่นแหละ

ถ้าเจอประโยคแบบนี้ไม่ต้องงงนะครับ ให้เรานึกถึง present continuous ซึ่งกล่าวถึงเหตุการที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ส่วน Future continuous กล่าวถึงเหตุการทีกำลังเกิดในอนาคต  ซึ่งเหมือนกับว่าเราทำนายล่วงหน้าว่าในอนาคต จะมีเหตุการณ์หนึ่งๆ กำลังเกิดขึ้นอยู่

หลักการเปลี่ยนประโยคเป็นบอกเล่าเป็นปฏิเสธหรือคำถาม ก็คล้ายกับ Future Simple ทุกประการ

ประโยคปฏิเสธ

 • I won’t be watching TV tomorow morning.
  ฉันจะไม่กำลังดูทีวี พรุ่งนี้เช้า (ฟังดูพิลึกแฮะ)

ประโยคคำถาม

 • Will you be watching TV tomorow morning.
  คุณจะกำลังดูทีวีใช่ไหม พรุ่งนี้เช้า
  Yes, I will. / No, I won’t. ใช่ / ไม่ใช่
 • What will you be doing when your mom gets home?
  คุณจะกำลังทำอะไรอยู่ ตอนที่แม่ของคุณมาถึง
 • I‘ll be watching TV.
  ฉันจะกำลังดูทีวี 

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ