หลักการใช้ How often พร้อมประโยคตัวอย่าง

0
788

How often ถ้าแปลตามตัวอักษร จะแปลว่า บ่อยอย่างไร แต่แปลให้ได้ใจความแปลว่า บ่อยแค่ไหน

ตัวอย่างประโยค

How often do you think of me? คุณ คิดถึง ฉัน บ่อยแค่ไหน
I think of you every beat of my heart. ฉัน คิดถึง คุณ ทุก จังหวะการเต้นหัวใจ ของฉัน (ทุกลมหายใจ)

How often should I brush my teeth? ฉัน ควรจะ แปรงฟัน ของฉัน บ่อยแค่ไหน
Twice a day. สองครั้ง ต่อ วัน

How often does she go shopping? หล่อน ไป ชอปปิ้ง บ่อยแค่ไหน
Once a week. 1 ครั้ง ต่อ สัปดาห์

How often does it rain? ฝนตก บ่อยแค่ไหน
About five times a month. ประมาณ ห้า ครั้ง ต่อ เดือน

How often do they play football?  พวกเขา เล่น ฟุตบอล บ่อยแค่ไหน
They play it everyday. พวกเขา เล่น มัน ทุกวัน

How often does your kid tell a lie? ลูก ของคุณ พูด โกหก บ่อยแค่ไหน
Never. ไม่เคย

How often do you go swimming? คุณ ไป ว่ายน้ำ บ่อยแค่ไหน
Sometimes. บางครั้ง

How often does she get up late? หล่อน ตื่นนอน สาย บ่อยแค่ไหน
Always. เสมอๆ


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ