หลักการใช้ How tall กัน How high แตกต่างกันอย่างไร

0
424

How long / How high สองคำนี้แปลว่า สูงอย่างไร   แต่แปลให้ได้ใจความแปลว่า สูงแค่ไหน หรือ สูงเท่าไหร่
ถ้าสองคำนี้แปลเหมือนกัน แล้วอะไรล่ะคือความแตกต่างของสองคำนี้
How tall ใช้ถามความสูงของคน และสิ่งของ
How high ใช้ถามความสูงของสิ่งก่อสร้างสูงๆ หรือภูเขา (ไม่แน่บางทีก็ใช้ How tall)

ตัวอย่างประโยคการใช้ How tall

How tall หมายถึงความสูงจากพี้นขึ้นไปครับ ต้องวัดจากพื้นขึ้นไป ใช้ได้ทั้งคนและสิ่งของ

How tall are you? คุณ สูง เท่าไหร่
I’m 160 centimeters tall.  ผม สูง 160 เซ็นติเมตร

How tall is Somchai? สมชาย สูงเท่าไหร่
He is 150 centimeters tall. เขา สูง 150 เซ็นติเมตร

How tall is that girl? ผู้หญิง คนนั้น สูงเท่าไหร่
He is 6 feet tall.  หล่อน สูง 6 ฟุต

How tall is this box? กล่อง ใบนี้ สูง เท่าไหร่
It is 1 meter tall. มัน สูง 1 เมตร

ตัวอย่างประโยคการใช้ How high

How high หมายถึง จุดหนึ่งๆ บนอากาศ ใช้กับสิ่งของเท่านั้น ไม่ใช้กับคนแน่นอน เช่น ยอดเขา ยอดตึก ระดับการบิน

How high is Mount Everest? เขา เอเวอเรสต์ สูงเท่าไหร่
It’s 8,848 meters high. มัน สูง 8,848 เมตร

How high is the Golden Gate? สะพาน โกลเดนเกต สูงเท่าไหร่
It is 227 meters high. มัน สูง 227 เมตร

How high does a plane fly? เครื่องบิน บิน สูงเท่าไหร่
It flies around 30,000 feet above the ground. มัน บิน ประมาณ 30,000 ฟุต เหนือ พื้นดิน

How high can birds fly? นก สามารถ บินได้ สูงเท่าไหร่
Some birds can fly up to 29,00o feet high. นกบางชนิด สามารถ บินได้ สูงถึง 2,9000 ฟุต

ปล. อย่าตกใจถ้าเจอถามอย่างตอบอย่าง เช่น

How tall is that building? ตึก นั้น สูง เท่าไหร่
It’s 200 meters high. มัน สูง 200 เมตร

ตัวที่ต้องจำให้ได้ คือ tall ใช้กับคนเท่านั้นนะครับ

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ