หลักการใช้ How tall กับ How high แตกต่างกันอย่างไร

How long / How high สองคำนี้แปลว่า สูงอย่างไร   แต่แปลให้ได้ใจความแปลว่า สูงแค่ไหน หรือ สูงเท่าไหร่ ถ้าสองคำนี้แปลเหมือนกัน แล้วอะไรล่ะคือความแตกต่างของสองคำนี้

ความต่างคือ How tall ใช้ถามความสูงของคน และสิ่งของ

How high ใช้ถามความสูงของสิ่งก่อสร้างสูงๆ หรือภูเขา (ไม่แน่บางทีก็ใช้ How tall)

การใช้ How tall…?/ How high…?

หลักการใช้ how tall how high

ตัวอย่างประโยคการใช้ How tall

How tall หมายถึงความสูงจากพี้นขึ้นไปครับ ต้องวัดจากพื้นขึ้นไป ใช้ได้ทั้งคนและสิ่งของ

How tall are you? คุณ สูง เท่าไหร่
I’m 160 centimeters tall.  ผม สูง 160 เซนติเมตร

How tall is Somchai? สมชาย สูงเท่าไหร่
He is 150 centimeters tall. เขา สูง 150 เซนติเมตร

How tall is that girl? ผู้หญิง คนนั้น สูงเท่าไหร่
He is 6 feet tall.  หล่อน สูง 6 ฟุต

How tall is this box? ลัง ใบนี้ สูง เท่าไหร่
It is 1 meter tall. มัน สูง 1 เมตร

ตัวอย่างประโยคการใช้ How high

How high หมายถึง จุดหนึ่งๆ บนอากาศ ใช้กับสิ่งของเท่านั้น ไม่ใช้กับคนแน่นอน เช่น ยอดเขา ยอดตึก ระดับการบิน

How high is Mount Everest? เขา เอเวอเรสต์ สูงเท่าไหร่
It’s 8,848 meters high. มัน สูง 8,848 เมตร

How high is the Golden Gate? สะพาน โกลเดนเกต สูงเท่าไหร่
It is 227 meters high. มัน สูง 227 เมตร

How high does a plane fly? เครื่องบิน บิน สูงเท่าไหร่
It flies around 30,000 feet above the ground. มัน บิน ประมาณ 30,000 ฟุต เหนือ พื้นดิน

How high can birds fly? นก สามารถ บินได้ สูงเท่าไหร่
Some birds can fly up to 29,00o feet high. นกบางชนิด สามารถ บินได้ สูงถึง 2,9000 ฟุต

ปล. อย่าตกใจถ้าเจอถามอย่างตอบอย่าง เช่น

How tall is that building? ตึก นั้น สูง เท่าไหร่
It’s 200 meters high. มัน สูง 200 เมตร

ตัวที่ต้องจำให้ได้ คือ tall ใช้กับคนเท่านั้นนะครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 62

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *