หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Simple Tense มีหลักการใช้ดังนี้…

ก่
อนที่จะเรียนรู้หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Simple Tense คิดว่าทุกคนคงได้เรียนรู้เรื่อง Past Simple Tense มาแล้วนะครับ หลักการใช้ก็เหมือนกันครับคือ

Passive voice past simple tense

Passive Voice: Past Simple Tense

  • ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มักจะมีเวลากำกับด้วย

โครงสร้าง

S + was, were, + V3

ประธาน + was, were + กริยาช่องสาม

ประธานตัวไหนใช้ was, were คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปศึกษา

ตัวอย่างประโยค

My watch was stolen yesterday. นาฬิกาของฉันถูกขโมยเมื่อวาน

The boy who stole my watch was arrested yesterday. เด็กชายที่โขมยนาฬิกาของฉันถูกจับเมื่อวาน

The doors were painted last week. ประตูถูกทาสีสัปดาห์ที่แล้ว

The cars were repaired last month. รถยนต์ถูกซ่อมเดือนที่แล้ว

The bus was washed last year.  รถบัสถูกล้างปีที่แล้ว

The street was repaired two days ago. ถนนถูกซ่อมแซม 2 วันที่แล้ว

His house was sold last week. บ้านของเขาถูกขายสัปดาห์ที่แล้ว

ประโยคปฏิเสธและคำถาม

Was your watch  stolen yesterday? นาฬิกาของคุณถูกโขมยเมื่อวานหรือ  (คำถาม)
Yes, It was. / No, It wasn’t.

My watch  wasn’t stolen yesterday. I was stolen last week.
นาฬิกาของฉันไม่ได้ถูกโขมยเมื่อวาน (ปฏิเสธ)  มันถูกโขมยสัปดาห์ที่แล้ว

When was your watch stolen? นาฬิกาของคุณถูกโขมยเมื่่อไหร่ (คำถาม)

It was  stolen yesterday. มันถูกโขมยเมื่อวาน (บอกเล่า)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 191

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *