หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Simple Tense

0
1136

ก่
อนที่จะเรียนรู้หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Simple Tense คิดว่าทุกคนคงได้เรียนรู้เรื่อง Past Simple Tense มาแล้วนะครับ หลักการใช้ก็เหมือนกันครับคือ

  • ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มักจะมีเวลากำกับด้วย

โครงสร้าง

S + was, were, + V3

ประธาน + was, were + กริยาช่องสาม

ประธานตัวไหนใช้ was, were คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปศึกษา

 

ตัวอย่างประโยค

My watch  was stolen yesterday. นาฬิกาของฉันถูกโขมยเมื่อวาน

The boy who stole my watch  was arrested yesterday. เด็กชายที่โขมยนาฬิกาของฉันถูกจับเมื่อวาน

The doors were  painted last weeek. ประตูถูกทาสีสัปดาห์ที่แล้ว

The cars were repaired  last month. รถยนต์ถูกซ่อมเดือนที่แล้ว

The bus was washed last year.  รถบัสถูกล้างปีที่แล้ว

The street was repaird two days ago. ถนนถูกซ่อมแซม 2 วันที่แล้ว

His house was sold last week. บ้านของเขาถูกขายสัปดาห์ที่แล้ว

ประโยคปฏิเสธและคำถาม

Was your watch  stolen yesterday? นาฬิกาของคุณถูกโขมยเมื่อวานหรือ  (คำถาม)
Yes, It was. / No, It wasn’t.


My watch  wasn’t stolen yesterday. I was stolen last week.
นาฬิกาของฉันไม่ได้ถูกโขมยเมื่อวาน (ปฏิเสธ)  มันถูกโขมยสัปดาห์ที่แล้ว

When was your watch stolen? นาฬิกาของคุณถูกโขมยเมื่่อไหร่ (คำถาม)

It was  stolen yesterday. มันถูกโขมยเมื่อวาน (บอกเล่า)

 

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ