หลักการใช้ When เป็นคำถาม และคำเชื่อมประโยค

1
734

คำว่า when ใช้ในประโยคคำถาม แปลว่า เมื่อไหร่

แต่ถ้าใช้เป็นคำเชื่อม แปลว่า เมื่อ

When (เมื่อ) ใช้เป็นคำเชื่อม

You sat it best when you say nothing at all. คุณ พูด ได้ดีที่สุด เมื่อ คุณ ไม่พูดอะไร เลย

The sky is beautiful when the sun goes down. ท้องฟ้า สวย เมื่อ พระอาทิตย์ ตก

Sing when you’re ready. ร้องเพลง เมื่อ เธอ พร้อม

He arrived when we were sleeping. เขา มาถึง เมื่อ เรา กำลังนอนหลับ

We lived in Japan when we were young. เรา อาศัยอยู่ ใน ญี่ปุ่น เมื่อ เรา เป็น เด็ก

We feel cool when the wind blows. เรารู้สึก เย็น เมื่อ ลม พัด


When (เมื่อไหร่) ใช้เป็นคำถาม

When do the Olympic Games start?  กีฬา โอลิมปิก เริ่ม เมื่อไหร่

When were you born? คุณ เกิด เมื่อไหร่

When will you come back to Thailand? คุณ จะ กลับ ไทย เมื่อไหร่

When will I see you again! ผม จะ พบ คุณ อีกครั้ง เมื่อไหร่

When will you visit your aunt in America? คุณ จะ ไปเยี่ยม ป้า ใน อเมริกา เมื่อไหร่

When will you go to England? คุณ จะ ไป อังกฤษ เมื่อไหร่

When did it happen? มัน เกิดขึ้น เมื่อไหร่

When is your birthday? วันเกิด ของคุณ เมื่อไหร่

When does the school start? โรงเรียน เปิด เมื่อไหร่

When will I find my love? ฉัน จะ พบ รัก ของฉัน เมื่อไหร่

When will you love me? คุณ จะ รัก ฉัน เมื่อไหร่

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ