หลักการใช้ Which พร้อมประโยคตัวอย่าง

Which ใช้เป็นคำถามแปลว่า อันไหน ใช้เป็นคำเชื่อมแปลว่า ที่ 

 ตัวอย่างประโยคที่ใช้เป็นคำถาม (อันไหน)

Which is your pen? ปากกา ของ คุณ คือ ด้ามไหน
The long one. ด้าม ยาว

Which shirt do you like? คุณ ชอบ เสื้อเชิ๊ต ตัวไหน
The green one. ตัวสีเขียว

Which one is your book? หนังสือ ของคุณ คือ เล่มไหน
The thick one.  เล่ม หนา

Which one is your dog? สุนัข ของคุณ คือ ตัวไหน
The big one. ตัว ใหญ่

Which one is your son? ลูกชาย ของคุณ คือ คนไหน
The tall one. คน ตัวสูง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้เป็นคำเชื่อม (ที่)

The pen, which I am using, is black. ปากกา ที่ ผม กำลังใช้ มีสีดำ

The book, which you are reading, is about love. หนังสือ ที่ คุณ กำลังอ่าน เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับ ความรัก

He is wearing a ring, which is expensive. เขา กำลัง สวมแหวน ที่ มีราคาแพง

The car, which you bought yesterday,  is very cheap. รถยนต์ ที่ คุณ ซื้อ เมื่อวาน ราคาถูก มาก

advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

Leave A Comment?