หลักการใช้ Who เป็นคำถาม และคำเชื่อม

คำว่า Who เราจะคุ้นเคยว่า คำนี้แปลว่า ใคร แต่จริงๆแล้วมันสามารถนำไปใช้เชื่อมประโยคได้ด้วย ซึ่งถ้าทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมจะแปลว่า ผู้ที่

Who (ใคร) ใช้เป็นคำถาม

Who is that? นั่น คือ ใคร
That is John. นั่น คือ จอน

Who came to school yesterday. ใคร มา โรงเรียน เมื่อวาน
Jo did. โจ มา (งงกับคำตอบไหม ถ้างงเดี๋ยวค่อยไปเรียน past simple tense)

Who are they? พวกเขา เป็น ใคร
They are my parents. พวกเขา เป็น พ่อแม่ ของฉัน

Who ate my cake? ใคร กิน เค้ก ของฉัน
He did. เขา กิน  (งงกับคำตอบไหม ถ้างงเดี๋ยวค่อยไปเรียน past simple tense)

Who wants the money? ใคร ต้องการ เงิน
Jane does. เจน ต้องการ (งงกับคำตอบไหม ถ้างงเดี๋ยวค่อยไปเรียน present simple tense)

Who is the richest man in Thailand? ใคร คือ บุรุษ ที่รวยที่สุด ใน ไทย
Mr. Rich is. นายริช เป็น

Who (ผู้ที่) ใช้เป็นคำเชื่อม

คำว่า ผู้ที่ บางครั้งแปลว่า ใคร ก็ได้ ในบางประโยค

He is the man who came here yesterday. เขา คือ ผู้ชาย ผู้ที่ มา ที่นี่ เมื่อวาน

That is the girl who gave me the pencil. นั่น คือ ผู้หญิง ผู้ที่ ให้ ดินสอ แก่ฉัน

This is my best friend who always helps me. นี่ คือ เพื่อน ที่ดีที่สุด ของฉัน ผู้ที่ ช่วย ฉัน เสมอ

I don’t know who she is. ผม ไม่ รู้ว่า หล่อน เป็น ใคร

I know who that boy is. ผม รู้ว่า เด็กชาย คนนั้น เป็น ใคร

I don’t care who that man is. ผม ไม่ สนว่า ชาย คนนั้น เป็น ใคร

 

advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

Leave A Comment?