หลักการใช้ Whom กับ Who

0
832

คำว่า Whom ใช้เป็นคำถามแปลว่า ใคร ใช้เป็นคำเชื่อมแปลว่า ผู้ที่ หรือ ใคร ก็ได้ในบางกรณี

คำว่า Whom เป็นกรรมนะครับ ส่วน Who เป็นประธาน จะยกตัวอย่างให้ดูทั้งคู่ จะได้เห็นความต่าง

การใช้ whom who

ตัวอย่างประโยคทีใช้เป็นคำถาม (ใคร)

 • Whom do you love? คุณ รัก ใคร
 • Who loves you? ใคร รัก คุณ
 • Whom did she see at the party? หล่อน เห็น ใคร ที่ งานปาร์ตี้
 • Who saw her at the party? ใคร เห็น หล่อน ที่ งาน ปาร์ตี้
 • Whom did you invite? คุณ เชิญ ใคร
  Who invited you? ใคร เชิญ คุณ

แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้ ใช้ Who แทน Whom ก็ได้ ไม่ติดกับกฎเกณฑ์แบบเก่า

 • Whom do you love? คุณ รัก ใคร
 • Who do you love? คุณ รัก ใคร
 • Whom did you invite? คุณ เชิญ ใคร
 • Who did you invite? คุณ เชิญ ใคร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้เป็นคำเชื่อม (ผู้ที่ / ใคร)

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้ whom เป็น relative pronoun นะครับ

 • I know the man whom you met yesterday.
  ฉัน รู้จัก ผู้ชาย ผู้ที่ คุณ พบ เมื่อวาน
 • I know the man who  met you yesterday.
  ฉัน รู้จัก ผู้ชาย ผู้ พบ คุณ เมื่อวาน
 • She is the girl whom I love.
  หล่อน เป็น หญิง ที่ ฉัน รัก
 • She is the girl who loves me.
  หล่อน เป็น หญิง ที่ รัก ฉัน

บางทีคำว่า Whom ละไว้ก็มี เช่น

 • She is the girl I love.
  หล่อน เป็น หญิง ที่ ฉัน รัก

ปล. คำว่า Whom มักจะใช้คำว่า Who แทนในภาษาพูด หรือการเขียนที่ไม่เน้นทางการมากนัก

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ