หลักการใช้ Whom กับ Who ใช้ต่างการอย่างไร มาดูให้หายข้องใจไปเล้ย…

คำว่า Whom ใช้เป็นคำถามแปลว่า ใคร ใช้เป็นคำเชื่อมแปลว่า ผู้ที่ หรือ ใคร ก็ได้ในบางกรณี

คำว่า Whom เป็นกรรมนะครับ ส่วน Who เป็นประธาน จะยกตัวอย่างให้ดูทั้งคู่ จะได้เห็นความต่าง

หลักการใช้ whom กับ who

การใช้ whom who

ตัวอย่างประโยคทีใช้เป็นคำถาม (ใคร)

 • Whom do you love? คุณ รัก ใคร
 • Who loves you? ใคร รัก คุณ
 • Whom did she see at the party? หล่อน เห็น ใคร ที่ งานปาร์ตี้
 • Who saw her at the party? ใคร เห็น หล่อน ที่ งาน ปาร์ตี้
 • Whom did you invite? คุณ เชิญ ใคร
  Who invited you? ใคร เชิญ คุณ

แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้ ใช้ Who แทน Whom ก็ได้ ไม่ติดกับกฎเกณฑ์แบบเก่า

 • Whom do you love? คุณ รัก ใคร
 • Who do you love? คุณ รัก ใคร
 • Whom did you invite? คุณ เชิญ ใคร
 • Who did you invite? คุณ เชิญ ใคร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้เป็นคำเชื่อม (ผู้ที่ / ใคร)

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้ whom เป็น relative pronoun นะครับ

 • I know the man whom you met yesterday.
  ฉัน รู้จัก ผู้ชาย ผู้ที่ คุณ พบ เมื่อวาน
 • I know the man who  met you yesterday.
  ฉัน รู้จัก ผู้ชาย ผู้ พบ คุณ เมื่อวาน
 • She is the girl whom I love.
  หล่อน เป็น หญิง ที่ ฉัน รัก
 • She is the girl who loves me.
  หล่อน เป็น หญิง ที่ รัก ฉัน

บางทีคำว่า Whom ละไว้ก็มี เช่น

 • She is the girl I love.
  หล่อน เป็น หญิง ที่ ฉัน รัก

ปล. คำว่า Whom มักจะใช้คำว่า Who แทนในภาษาพูด หรือการเขียนที่ไม่เน้นทางการมากนัก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 131

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *