หลักการใช้ Will กับ Would

หลักการใช้ Will กับ Would

หลักการใช้ Would (จะ)

would not ย่อเป็น wouldn’t (วุ๊ดดึนท) = จะไม่

คำว่า will กับ would ในความหมายทั่วไป แปลว่า จะ

แต่คำว่า will หมายถึง จะ ในอนาคต ส่วนคำว่า would หมายถึง จะ ในอดีต เช่น

I will go to school early tomorrow. ฉันจะไปโรงเรียนแต่เช้าพรุ่งนี้

When I was in Pratom 1, I would go to school early. ตอนที่ฉันอยู่ ป.1 ฉันจะไปโรงเรียนแต่เช้า

 • ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต ว่าจะอย่างโน้นอย่างนี้
  • When I was young, I would go to temple with my grandma.
   ตอนที่ฉันเป็นเด็ก ฉันจะไปวัดกับย่า
  • When I was five, I would listen to the story before going to bed.
   ตอนที่ฉันอายุ 5 ขวบ ฉันจะฟังนิทานก่อนเข้านอน
  • My mom would go shopping every Sunday last year.
   แม่ของฉันจะไปชอปปิ้งทุกวันอาทิตย์เลย เมื่อปีที่แล้ว
  • I knew that he would be successful.
   ฉันรู้ว่าเขาจะประสบควมสำเร็จ
 • ใช้ขอร้องอย่างสุภาพ (เป็นประโยคคำถาม แต่ไม่ใช่คำถาม)
  • Would you open the door, please?
   คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้หน่อยได้ไหม
  • Would you help me, please?
   คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม
  • Would you please check this for me?
   คุณช่วยตรวจดูอันนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม
 • Would + like หมายถึง ความต้องการ(would like ย่อเป็น ‘d like)
  • What would you like to have?
   คุณต้องการทานอะไร
  • What would you like to drink?
   คุณต้องการดื่มอะไร
  • Would you like some coffee?
   คุณต้องการกาแฟไหม
  • I’d like tea, please.
   ผมต้องการกาแฟครับ
  • I’d like to have salad.
   ฉันต้องการทานสลัด
 • ใช้ในประโยคเงื่อนไข (ไว้เรียนรู้เต็มๆในเรื่อง “หลักการใช้ ประโยคเงื่อนไข”
  • If he came, I would go.
   ถ้าเขามา ฉันจะไป
  • I you had won the lottery, I would have married you.
   ถ้าคุณถูกล็อตเตอรี่ ฉันคงจะได้แต่งงานกับคุณไปแล้ว
advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

Leave A Comment?