Menu

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Junk Food – อาหารขยะ

Junk Food – อาหารขยะ

กมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์อาหารขยะ มาแล้ว สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้ สำหรับอุปกรณ์ตระกูลแอปเปิ้ลให้ใช้บราวเซอร์ Safari ในการใช้งาน

กมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์อาหารขยะมาแล้ว

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *