Menu

เจอกันพรุ่งนี้ See you tomorrow. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “See you tomorrow.” อ่านว่า ซี ยู ทุม๊อโร แปลว่า เจอกันพรุ่งนี้ สำนวนนี้เอาไว้กล่าวลา และคาดว่าจะได้เจอกันอีกแน่นอนวันพรุ่งนี้ เช่นเจอกันโดยบังเอิญวันอาทิตย์ และพรุ่งนี้วันจันทร์ต้องเจอกันในที่ทำงานแน่นอน แต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานกัน และต้องเจอกันพรุ่งนี้ทุกวัน ก็อาจตัด tomorrow ออกเหลือแค่ See you. (ค่อยเจอกัน) ก็ได้

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *