เนื้อเพลง Take me to your heart พร้อมคำอ่านไทยเป๊ะเวอร์ ไว้ฝึกร้องแข่งขัน

เนื้อเพลง Take me to your heart พร้อมคำอ่านต่อไปนี้เป็นการเขียนคำอ่านแบบเชื่อมเสียงแล้วเรียบร้อย เอาไว้ฝึกร้องให้ได้คล้ายๆกับเสียงร้องต้นตำรับนั่นเอง

เนื้อเพลง Take me to your heart พร้อมคำอ่านไทยเป๊ะเวอร์ ไว้ฝึกร้องแข่งขัน

Artist:   Michael Learns to Rock  Released‎: ‎January 12, 2004

Hiding from the rain and snow
ฮายดิง ฟรอม เดอะ เรน แนน สโน
Trying to forget but I won’t let go
ทรายยิง ทู ฟอเก็ท บัท ดาย โว้น เล็ท โก
Looking at a crowded street
ลุคคิง แง็ท ดะ คราวเด็ด สตรีท
Listening to my own heart beat
ลิซนิง ทู มาย โอน ฮาท บีท

So many people all around the world
โซ เมนิ พีเพิล ออล ละราว เดอะ เวิล
Tell me where do I find someone like you girl
เท็ล มี แว ดู วาย ฟาย ซัมวัน ไลค ยู เกิล

Take me to your heart, take me to your soul
เทค มี ทู ยัว ฮาท, เทค มี ทู ยัว โซล
Give me your hand before I’m old
กีฝ มี ยัว แฮน บีฟอ ราม โอล
Show me what love is, haven’t got a clue
โช มี ว็อท เลิฟ วิส แฮฟเวิน ก็อท ดะ คลู
Show me that wonders can be true
โช มี แด็ท วอนเดิซ แคน บี ทรู

They say nothing lasts forever
เด เซ นอทติง ลาส ฟอเรเวอ
We’re only here today
เวีย โรนลี เฮีย ทูเด
Love is now or never
เลิฝ วิส นาว วอ เนเวอ
Bring me far away
บริง มี ฟา ระเว

Take me to your heart, take me to your soul
เทค มี ทู ยัว ฮาท เทค มี ทู ยัว โซล
Give me your hand and hold me
กีฝ มี ยัว แฮน แดน โฮล มี
Show me what love is, be my guiding star
โช มี ว็อท เลิฝ วิส บี มาย ไกดิง สตา
It’s easy, take me to your heart
อิท ซีซี เทค มี ทู ยัว ฮาท

Standing on a mountain high
สแตนดิง งอน นะ เมาเทิน ฮาย
Looking at the moon through a clear blue sky
ลุคคิง แง็ท เดอะ มูน ทรู อะ เคลีย บลู สกาย
I should go and see some friends
อาย ชูด โก เวิน ซี ซัม เฟรนซ
But they don’t really comprehend
บัท เด ด้น เรียลลี คอมพรีเฮน

Don’t need too much talking without saying anything
ด้น นีด ทู มัช ทอคคิง วิธเดา เซยิง เอนีติง
All I need is someone who makes me wanna sing
ออล ลาย นีด ดิส ซัมวัน ฮู เมคส มี วอนนา ซิง

Take me to your heart, take me to your soul
เทค มี ทู ยัว ฮาท เทค มี ทู ยัว โซล
Give me your hand before I’m old
กีฝ มี ยัว แฮน บีฟอ ราม โอล
Show me what love is, haven’t got a clue
โช มี ว็อท เลิฟ วิส แฮฟเวิน ก็อท ดะ คลู
Show me that wonders can be true
โช มี แด็ท วอนเดิซ แคน บี ทรู

They say nothing lasts forever
เด เซ นอทติง ลาส ฟอเรเวอ
We’re only here today
เวีย โรนลี เฮีย ทูเด
Love is now or never
เลิฝ วิส นาว วอ เนเวอ
Bring me far away
บริง มี ฟา ระเว

Take me to your heart, take me to your soul
เทค มี ทู ยัว ฮาท เทค มี ทู ยัวโซล
Give me your hand and hold me
กีฝ มี ยัว แฮน แดน โฮล มี
Show me what love is, be my guiding star
โช มี ว็อท เลิฝ วิส บี มาย กายดิง สตา
It’s easy, take me to your heart
อิท ซีซี เทค มี ทู ยัว ฮาท

Take me to your heart, take me to your soul
เทค มี ทู ยัว ฮาท เทค มี ทู ยัวโซล
Give me your hand and hold me
กีฝ มี ยัว แฮน แดน โฮล มี
Show me what love is, be my guiding star
โช มี ว็อท เลิฝ วิส บี มาย กายดิง สตา
It’s easy, take me to your heart
อิท ซีซี เทค มี ทู ยัว ฮาท

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 362

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *