เปลี่ยนนามเอกพจน์ เป็นพหูพจน์ นามเปลี่ยนรูปภายใน

นามต่อไปนี้ไม่ได้เติม s เพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ แต่เป็นการเปลียนแปลงรูปสระภายใน หรือ เติม en, ren ต่อท้าย

โน๊ตช่วยจำ….. มีผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กขี่วัวผ่านมา พวกเขามีเท้าคล้ายห่าน และฟันคล้ายหนู นอกจากนี้ยังมีเหาเต็มหัวอีกด้วย

เอกพจน์ คำแปล พหูพจน์ คำแปล
man ผู้ชาย men ผู้ชายหลายคน
woman ผู้หญิง women ผู้หญิงหลายคน
child เด็ก children เด็กหลายคน
ox วัว oxen วัวหลายตัว
foot เท้า feet เท้าหลายข้าง
goose ห่าน geese ห่านหลายตัว
tooth ฟัน teeth ฟันหลายซี่
mouse หนู mice หนูหลายตัว
louse เหา lice เหาหลาตัว

ข้อพึงระวัง

man อ่านว่า แมน

men อ่านว่า เม็น

woman อ่านว่า วู๊เมิน

women อ่านว่า วีมิน

**ตัวอย่างประโยค **

That tall man is my brother.

แด็ท ทอล แมน อิส มาย บรัธเธอะ

ชาย ตัวสูงๆ คนนั้น คือ พี่ชาย ของฉัน

She has three teeth.

ชี แฮส ธรี ทีธ

หล่อน มี ฟัน สาม ซี่

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

2 Comments

  1. kan

    ขอบคุณค่ะช่วยการเรียนการเปลี่ยนนามได้เยอะเลยค่ะ

Leave A Comment?