skip to Main Content

เพลงกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Do Follow Me

กิจกรรมนี้ ปกติจะให้นักเรียนตั้งเป็นวงกลม ร้องรำทำเพลงเิดินเป็นวงกลมไปเรื่อยๆ พอถึงท่อน Do follow me ครูจะทำท่าทางก่อน แล้วครูจะชี้ไปที่นักเรียนคนใดคนหนึ่ง นักเรียนคนนั้นต้องออกจากวงมาทำท่าทางให้เพื่อนทำตาม แล้วนักเรียนคนนั้นก็ชี้ไปที่เพื่อนคนใด ให้เพื่อนคนนั้นออกมาทำท่าทาง เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ครับ

Do Follow Me

We are all happy fellows 

Singing  and  always  smiling ( twice )

Do follow me,  Do follow me,  do follow  follow  me

Do follow me,  Do follow me,  do follow  follow  me

line-england

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *