Menu

เพลงกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Father Abraham

เพลงกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพลงนี้ ต้องออกแรงกันนิดหน่อยนะครับ ถ้าร้องเต้นสัก 5 รอบรับรองได้เหงื่อแน่นอน เพลงนี้เป็นทำนองเมดเลย์ ร้องไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบ จนกว่าจะเหนื่อย

Father Abraham

Father Abraham had seven children
Seven children had father Abraham
One of them was tall, one of them was small
But, none of them was bright
Lift your left, lift your right
Kick your left, kick your right

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *