เพลงค่ายภาษาอังกฤษ English Camp – Gathering Money

เพลง Gathering Money เหมือนเพลง รวมเงินของไทย  เพียงแค่ดัดแปลงให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเอง

เพลงรวมเงินอีกแบบหนึ่งพร้อมวีดีโอคลิกที่นี่

Gathering Money

รวมเงิน
รวมเงิน รวมเงิน วันนี้
รวมให้ดี อย่าให้มีผิดพลาด
ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท(ซ้ำ)
ผู้ชายเก่งกาจ ห้าสิบสตางค์

มีขั้นตอนการทำกิจกรรม ดังนี้

1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยถามว่าในแต่ละประเทศใช้เงินสกุลอะไร เช่น ดอลลาร์ ของสหรัฐ

2. สอนร้องเพลง Gathering Money มีเนื้อร้องดังนี้

We are gathering today
To come and play with soul and heart
The girls value one doll (Repeat)
The boys are smart fifty satangs.

3. นักเรียนเรียนคำศัพท์จากเพลงและฝึกร้อง

4. นักเรียนทำวงกลมวงใหญ่ ซ้ายหัน(Turn left) เดินหรือรำ
และร้องเพลง Gathering Money เมื่อเดินไปประมาณ 1 รอบ ครู เ่ป่านกหวีด สั่ง I need  four bahts fifty satangs (สี่บาทห้าสิบสตางค์)

5. นักเรียนรีบหากลุ่มเข้าเมื่อรวมจำนวนคนแล้วต้องได้สี่บาทห้าสิบสตางค์ เมื่อได้ครบจำนวนคนก็นั่งลงเป็นกลุ่มอาจถามเพื่อนว่า What is your name? Where do you come from? เพื่อนักเรียนจะได้รู้จักกัน

6. นักเรียนที่หากลุ่มเข้าไม่ได้เป็นผู้ออกคำสั่งแทนครู

หมายเหตุ คำว่า for bahts fitty satangs สามารถเปลี่ยนได้ตามใจฉันนะครับ

ที่มา : http://school.obec.go.th/ppmt/moneysong.htm

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *