เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องบ้านของฉัน My House

ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My House เกี่ยวกับบ้านของฉันกันนะครับ  เป็นการเขียนบรรยายว่า ฉันอยู่ที่ไหน บ้านของฉันตั้งอยู่ที่ไหน มีใครบ้างอยู่บ้านหลังนี้ ลักษณะของบ้านเป็นอย่างไร มีกี่ห้อง ห้องอะไรบ้าง ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบ้านของฉัน My House

I live in a big house in Chicago, Illinois. It is on 4th Street. I live there with my mom, my dad, my two sisters, my brother, and my dog, Sparky. I love our house.

My house is blue on the outside and has a white door. I think it is the prettiest house on the whole block! We have a big front yard. My mom plants flowers in front of the house, like tulips, roses, and daffodils. They smell nice. There is also a big tree in my yard. It has big, green leaves. My dad is in charge of mowing the lawn, but sometimes my sisters and I have to help.  My brother is too young to help. In the fall, we help my dad rake up all the leaves into a big pile, and then we get to jump in it! It is so much fun.

My house has ten rooms: four bedrooms for me, my sisters, and my brother, a bedroom for my parents, 2 bathrooms, a kitchen, a living room, and a big playroom. My favorite rooms are the playroom and my bedroom. The playroom has a big TV in it. It is not new, but we have our video games hooked up to it so we can all play together.  All of our toys are in the playroom too, except for the ones that we sleep with. My bedroom is painted purple. I have a white comforter with big purple flowers on it for my bed.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 73

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *