เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องสัตว์เลี้ยง My Pet

ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Pet เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของฉันกันนะครับ เป็นการเขียนแนะนำว่า สัตว์เลี้ยงของฉันคืออะไร ชื่ออะไร นิสัยเป็นอย่งไร ลักษณะรูปร่าง และมันชอบเล่นอะไรเป็นพิเศษ ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ

เรียงความสัตว์เลี้ยงของฉัน my pet

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง My Pet

I have a pet. My pet is my best friend. His name is Sparky, and he is a German shepherd dog. He is four years old. He is a very big dog. He weighs almost as much as me! He is very gentle when he plays with me because he knows that I am not as strong as him.  He is a very strong dog.

Sparky has black and brown fur.  I think he is very pretty.  When we go for walks around the neighborhood, everyone tells me how pretty he is.  He also has very big paws. His paws are bigger than my hands. He can’t do as much with his paws as I can do with my hands because he doesn’t have any thumbs.

Sparky has a very loud bark when he is angry or excited. Sometimes it makes him sound very scary, but most of the time he is just happy to see me. Sparky would never hurt me, and he would protect me if I needed help.

Sparky’s favorite toy is a rope. He pulls on one end while I pull on the other. Sometimes he can pull me across the room! When he is good, Mom lets me give him one of his favorite treats. I can’t give him too many because they will make him sick.

I think Sparky is the best dog in the whole world. He loves to play with me, but he will also lie beside me and just let me pet him.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 115

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *