เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องโรงเรียน My School

ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My School เกี่ยวกับโรงเรียนของฉันกันนะครับ เป็นการเขียนแนะนำว่าตัวเราอยู่ชั้นไหน โรงเรียนชื่อว่าอะไร โรงเรียนเปิดสอนระดับใดบ้าง ในโรงเรียนมีอาคารประกอบอะไรบ้าง ครูประจำชั้นชื่ออะไร นิสัยเป็นอย่างไร วิชาที่ชอบและไม่ชอบเลยคืออะไร ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน My School

I am in the fourth grade at Martin Luther King Elementary School. My school has kindergarten, first grade, second grade, third grade, fourth grade, and fifth grade. After I finish fifth grade, I will have to go to a different school with the big kids. I love my school, so I am glad I don’t have to go to the other school yet.

My school is a building made out of red bricks.  It has a big playground outside that we can use at recess. The playground has a swing set and a slide. The slide is my favorite. I slide down it over and over during recess.  I don’t like having to wait in line to go down the slide, but it is worth it to be able to slide down.

My teacher’s name is Miss Johnson. She has brown hair and wears glasses. She is not very old. I like her because she is nice. She tells us stories about her dog, and she likes to sing silly songs in class. She is the best teacher I have ever had.

My favorite subject in school is math. I like to practice counting and putting numbers together.  I can add, subtract, and multiply. We are going to learn something called division this year. I hope it isn’t too hard.

My least favorite subject is history.  There are too many names and dates for me to learn. Dad says I have to work very hard to make sure I get good grades.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 171

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *