เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเมืองของฉัน My Town

ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Town เกี่ยวกับเมืองของฉันกันนะครับ เป็นการเขียนแนะนำว่าเมืองของเราเป็นอย่างไร ตั้งอยู่ที่ไหน สภาพของเมืองและภูมิอากาศเป็นอย่างไร และมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเมืองของฉัน My Town

I live in a big city. It is called Chicago. It is located in the state of Illinois. More than two and a half million people live here! I love it here.

Chicago is very cold in the winter. It gets very windy, and there is a lot of snow. I like the snow, but I get sick of it after a while. I have to wear boots, a big coat, and gloves or mittens whenever I go outside. My boots get snow all over them and I have to brush them off before I go inside. Sometimes, in the fall, it snows without much warning. On those days, I end up with cold and wet feet because I didn’t have my boots on.

Chicago is nice in the summer. We go to lots of festivals outside. There are music and lots of really good food. My favorite summer food is funnel cake. It is sweet and covered in powdered sugar. When I eat it, I end up covered in powdered sugar too!

We live in a house in Chicago, but a lot of people don’t. Some of my friends live in apartments and condos. That means that they live in a set of rooms inside of a big building. They don’t have yards, but that means they don’t have to help mow the lawn or rake leaves, so I guess it’s okay. I like living in my house because we have a lot of room for my big family here.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 47

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *