เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง From This Moment On

0
327

เนื้อเพลง From This Moment On
แปลเอาเนื้อหา ออกแนวโรเมนติกนิดๆ  บางท่อนไม่ได้แปลตามตัวนะครับ เพื่อให้เห็นถึงอารมณ์ของเพลง

From this moment life has begun
จาก นี้ไป ชีวิต ได้เริ่มต้นแล้ว

From this moment you are the one
จาก นี้ไป คุณ คือ  หนึ่งเดียว

Right beside you is where I belong
ตรงนั้น ข้างๆคุณ คือที่ๆฉันคู่ควร

From this moment on
จากนี้เป็นต้นไป

From this moment, I have been blessed
จากนี้ไป ฉันเหมือนได้รับพร

I live only, for your happiness
ฉันมีชีวิตเพื่อ ความสุขของคุณ

And for your love, I give my last breath
และเพื่อความรักของคุณ ฉันจะให้แม้ลมหายใจสุดท้าย

From this moment on
จากนี้เป็นต้นไป

I give my hand to you with all my heart
ฉันหยิบยื่นให้คุณด้วยความจริงใจ


I can’t wait to live my life with you I can’t wait to start
ฉันแทบจะอดใจรอไม่ได้ ที่จะมีชีวิตเคียงคู่คุณ ฉันแทบจะอดใจรอไม่ได้ที่จะเริ่มต้น

You and I will never be apart
คุณและฉันจะไม่มีวันพรากจากกัน

My dreams came true because of you
ความฝันของฉัน เป็นจริงได้เพราะคุณ

From this moment, as long as I live
จากนี้ไป ตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจ

I will love you, I promise you this
ฉันจะรักคุณ ฉันขอสัญญา

There is nothing, I wouldn’t give
ไม่มีสิ่งใด ที่ฉันจะให้คุณไม่ได้

From this moment on
จากนี้เป็นต้นไป

You’re the reason I believe in love
คุณคืเหตุผล ที่ทำให้ฉันเชื่อในความรัก

And you’re the answer to my prayers from up above
และคุณคือพรประทาน ที่ฉันอ้อนวอนจากเบื้องบน

All we need is just the two of us
สิ่งที่เราต้องการ คือเพียงเรามีเรา

My dreams came true because of you
ความฝันของฉัน เป็นจริงได้เพราะคุณ

From this moment, as long as I live
จากนี้ไป ตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจ

I will love you, I promise you this
ฉันจะรักคุณ ฉันขอสัญญา

There is nothing, I wouldn’t give
ไม่มีสิ่งใด ที่ฉันจะให้ไม่ได้

From this moment, I will love you.
จากนี้เป็นต้นไป ฉันจะรักคุณ

As long as I live from this moment on
ตราบใดที่ฉันมีลมหายใจ จากนี้เป็นต้นไป

เก็บตกคำศัพท์จากเนื้อเพลง

From this moment
From this moment on
จากนี้เป็นต้นไป

Right beside you is where I belong
ตรงนั้นเลย (ไม่ใช่ข้างขวานะ)  ข้างๆคุณ คือที่ๆฉันควรอยู่

 

 

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ