เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง Somewhere out There

0
223

บทเพลงที่ขับขานโดย Kaitlyn Maher อายุ 4 ขวบ จากรายการ America’s Got Talent

Somewhere out there
Beneath the pale moonlight
Someone’ s thinking of me
And loving me tonight

Somewhere out there
Someones saying a prayer
That we’ll find one another
In that big somewhere out there

And even though I know
How very far apart we are
It helps to think we might be wishing
On the same bright star

And when the night wind
Starts to sing a lonesome lullaby
It helps to think we’re sleeping
Underneath the same big sky

Somewhere out there
If love can see us through
Then we’ll be together
Somewhere out there
Out where dreams come true


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ