เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 1-10

2
426


รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์ตัวเลขที่ควรรู้จัก  ” Numbers 1-10  หมายเลขหนึ่งถึงสิบ” ซึ่งเป็นหมายเลขเบื้องต้นที่เด็กๆต้องเรียนรู้และจดจำ พร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันเลยครับ

คำแนะนำ

หลังจากทดสอบคำศัพท์ชุดนี้แล้ว ไปหัดสะกดคำที่

ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ไปที่

 


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ