เอกพจน์ พหูพจน์

เอกพจน์ และพหูพจน์คืออะไร (Singular and Plural)

พจน์ แปลว่าคำพูด หรือถ้อยคำ เอก แปลว่า  หนึ่ง พหู แปลว่า  หลาย ในทางไวยากรณ์นั้น

  • เอกพจน์หมายถึง  จำนวนเพียงจำนวนเดียว หรือพูดสั้น ๆ ก็คือ ตัวเดียว อันเดียวนั้นแหละ
  • ส่วนพหูพจน์ก็ตรงกันข้ามกัน  คือจำนวนมาก  หรือหลายตัว  หลายอันนั่นเอง

เอกพจน์ พหูพจน์

ในการเรียนไวยากรณ์นั้นต้องจดจำคำเหล่านี้ไว้ให้ดีนะครับ เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับหลักภาษาโดยตรงเลย และหน้าตาของนามเอกพจน์กับพหูพจน์ ก็มีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปด้วย ซึ่งจะได้เรียนรู้กันในเรื่อง  การเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์

ซึ่งคำที่จะได้ยินบ่อยๆคือ ประธานเอกพจน์ / ประธานพหูพจน์  ซึ่งประธานของประโยคก็จะมาจากคำนามและสรรพนาม

♦ คำนาม

  • นามเอกพจน์ (singular) คือ  คำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว
  • นามพหูพจน์ (plural) คือ  คำนามที่มีสองจำนวนขึ้นไป

คนเดียว  เช่น  a man, a doctor / หลายคน เช่น   men, doctors

ตัวเดียว  เช่น  a dog, a pig, a bird / หลายตัว เช่น  dogs, pigs, birds

อันเดียว  เช่น  an apple, a book,  a car / หลายอัน เช่น  apples, books,  cars

สถานที่เดียว  เช่น  a school, a bank / หลายสถานที่ เช่น  schools, banks

 เรียนรู้เพิ่มเติม การเปลี่ยนคำนามให้เป็นพหูพจน์ ⇒ เปลี่ยนเอกพจน์ เป็นพหูพจน์  ⇐

♦ สรรพพนาม

  • สรรพนามเอกพจน์ เช่น He, She, It
  • สรรพนามพหูพจน์ เช่น You, We, They และ I ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

About The Author

1 Comment

  1. เป็นแม่บ้านค่ะ ตอนนี้ ลูกอายุมากขึ้น ก็คิดจะจหางานทำค่ะอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรคะ ขอบคุณค่ะ ก็อยาก จะเรียนภาษาอังกฤษ อยากอ่านได้และเขียนได้ค่ะ แต่ตอนนี้ก็พอพูดได้บ้างคะขอบคุณค่ะ

Leave A Comment?