skip to Main Content

แนวข้อสอบ CEFR วัดผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ

ข้อสอบ CEFR คืออะไรกันหนอ หน้าตามันออกมาประมาณไหน จะได้รู้กันก็คราวนี้แหละครับ

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าตอนนี้อาเซียนก็ใกล้เข้ามาแล้ว แต่การจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไม่ไปถึงไหนกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารปรากฏว่ายังงูๆปลาๆอยู่เลย ส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะการเรียนการสอนไม่เน้นการสื่อสารเป็นหลักกระมัง สังเกตจากการทดสอบในระดับต่างๆ ไม่เห็นเน้นภาษาเพื่อการสื่อสารสักเท่าไหร่ ครูผู้สอนก็เลยจัดให้ตามข้อสอบที่จะสอบวัดผลระดับชาตินั่นแหละ

ที่แน่ๆ ตอนนี้นโยบายระดับกระทรวงคือการจับครูสอบวัดความสามารถทางภาษา โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และมีแนวโน้มว่าจะจัดการเรียนการสอนให้อิง CEFR นี่แหละ

จะว่าไปแล้ว CEFR ก็ไม่ธรรมดานะสำหรับหลายๆคน เป็นด่านหินเหมือนกัน เพราะมาตรฐานทางด้านภาษาของเขาคือ เรียนไปแล้วต้องสามารถสื่อสารได้นั่นเอง สังเกตจากฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทย ที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในประเทศเขาเลย เขาเรียนเป็นภาษาที่สองนี่แหละ แต่ก็สามารถสื่อสารได้ค่อนข้างดีทีเดียว ต่างกับเราแบบค่อนข้างมากโขอยู่

ซึ่ง CEFR ก็แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ( A B C ) 6 ระดับด้วยกัน

ระดับ คำอธิบาย
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวันสามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน
A2 สามารถ ใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลางเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวการจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้
B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้
B2 หากได้ใบประกาศนียบัตร ระดับ B2 แสดงว่าความรู้ภาษามาตรฐานของคุณอยู่ในระดับดี ด้วยความรู้ระดับนี้คุณสามารถจะใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้นรวมทั้งสามารถจะอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้
C1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลายและเข้าใจความหมายแฝงได้สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำพท์ สามารใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการทำงานหรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยกรณ์พร้อมทั้งสามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
C2 หาก สอบได้ประกาศนียบัตรนี้ แสดงว่าคุณสามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง สละสลวยถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี ด้วยความรู้ระดับนี้คุณสามารถจะอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม

การจะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหน ก็ด้วยการวัดจากการทดสอบครับ  ซึ่งข้อสอบที่ สพฐ จัดสอบนั้นเป็นข้อสอบออนไลน์ของ ม. เคมบริดจ์ ครับ และหน้าตาของข้อสอบก็ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ ลองไปทดสอบกันก่อนได้เลย

https://www.metritests.com/metrica/standard.aspx?test=cept_demo&brading=default

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *