แบบทดสอบภาษาอังกฤษ วัดระดับภาษาอังกฤษจากคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ

41
2105

แบบทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้คำพื้นฐานเบื้องต้นจำนวน 350 คำ เพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณว่าในบรรดาคำง่ายๆเหล่านี้คุณรู้จักมากน้อยเพียงใด การทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานนั้น สามารถวัดได้เบื้องต้นจากคำศัพท์นั่นแหละครับ คนเก่งมากก็จะรู้คำศัพท์มากกว่าคนที่ยังเป็นบีกินเนอร์ครับ
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่นำเสนอด้านล่างนี้ เป็นการนำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดมาสร้างเป็นแบบทดสอบในชุดต้นๆ ส่วนคำศัพท์ที่ใช้น้อยลงไป ก็จะเป็นแบบทดสอบในลำดับหลังๆ  แต่จะว่าไปแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำศัพท์ที่มีเป็นหมื่นแสนคำครับ แต่ทว่าถ้าจะเรียนรู้แค่สามารถสื่อสารได้ในเบื้องต้น จะต้องรู้จักคำศัพท์อย่างน้อยเลย 1,500 คำ

feature-600

 

คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบทั้งหมดนี้เรียงลำดับจากง่ายไปหายากครับ นั่นหมายความว่าชุดที่ 1 จะง่ายกว่าเพื่อนนั่นเอง แต่ในบรรดาแบบทดสอบทั้งหมดเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยสำหรับฝรั่งครับ มีประมาณ 350 คำ ซึ่งสำหรับเราๆท่านๆ อาจจะเห็นว่ายากพอๆกันก็ได้

 บทเรียนคำศัพท์แนะนำ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษจำนวน 18 ชุด

ลองมาทดสอบคำศัพท์พื้นฐานเบื้องต้นดูกันเลยนะครับ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 1

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 2

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 3

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 4

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 5

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 6

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 7

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 8

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 9

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 10

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 11

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 12

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 13

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 14

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 15

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 16

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 17

แบบทดสอบภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐานชุดที่ 18

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานจริง และก็่ค่อนข้างง่าย ไม่อยากให้ผู้เรียนทำข้อทดสอบแล้วก็เลยไป เพราะการจะเก่งภาษาได้นั้น คำศัพท์ก็คือพื้นฐานที่สำคัญ ถ้าในสมองมีคลังคำศัพท์แค่นิดเดียวแล้วละก้อ การเรียนรู้ในระดับสูงก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย

คำศัพท์เหล่านี้ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุด เพราะฉะนั้นจงฝ่าฟันไห้ได้ทุกด่านนะครับ หลังจากนี้ก็จะมีแบบทดสอบคำศัพท์ในระดับที่สูงขึ้น และใช้คำศัพท์ในแวดวงที่สูงขึ้นไป อาจจะเป็น 500 คำ 800 คำ 1000 คำ 1500 คำ หรือ 3000 คำ ซึ่งน่าจะเพียงพอในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับของการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้ว

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ