แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

4
412

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

 แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1

 ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 คลิก

คลิกดาวน์โหลดคำศัพท์ ป. 1 จำนวน 245 คำ

หน่วยที่ 1

– บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi, Hello

– คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ

– วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าและท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำ

ตัวเองหรือผู้อื่น

– กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง

หน่วยที่ 2

–  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเอง

–  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น look, listen, stand up, sit down, open your book

–  คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

เช่น    What’s your name?           My name’s ……. .

–  คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ

หน่วยที่ 3

–   Pronunciation: initial sound /p/

–   คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน

–   ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น What’s this? It’s a pen.

–   คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อสิ่งต่างๆ

ในห้องเรียน สี จำนวน 1-10

หน่วยที่ 4

–  Pronunciation: final sound /d/

–  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับครอบครัว

–  ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น Who’s this?   This is my mother.

–  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเองหรือผู้อื่น

หน่วยที่ 5

–  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Put on the nose. Listen and draw. Listen and colour.

–  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้า และรูปทรงต่างๆ

–  ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น What colour is it?  It is red.

–  คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

หน่วยที่ 6

–  Pronunciation: final sound /t/

–  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

–  ประโยคคำถามและคำตอบ  เช่น  What can you see?  I can see….. .

–  คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

หน่วยที่ 7

–   Pronunciation:  Final sound /k/

–   คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับอาหาร

–   ประโยคคำถามและคำตอบ Do you like………?    Yes, I do. / No, I don’t.

–   คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

หน่วยที่ 8


–  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน

–  คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา

–  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทายในวันคริสต์มาส

–  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลงวันคริสต์มาส วันพ่อ วันแม่

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษไปปรับใช้ให้เหมาะกับผู้เรียนกันดูนะครับ เพื่ออนาคตเด็กไทย เพื่อประเทศไทย

ที่มา : http://www.aksorn.com/teacher/searchplan.php

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ