ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ หรือ ใบสำคัญการสมรส ตัวอย่างแปลทะเบียนสมรส

0
1390

ใบทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส ในความเข้าใจของเราๆท่าน มันก็คือใบสำคัญที่ได้มาจากอำเภอหรือเขต ตอนที่เราไปจดทะเบียนนั่นแหละ แบบฟอร์มที่เรากรอก เขาเรียกว่าใบจดทะเบียนสมรส อันนั้นเก็บไว้กับเขา เราได้แค่ใบสมรสมาเก็บไว้

ใบสำคัญสมรส ภาษาอังกฤษ

ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ

ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marriage Certificate แปลตรงๆคือ ใบประกาศการสมรส

  • maririage แปลว่า การแต่งงาน
  • certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ

ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ marriage certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นๆได้แต่งงานกันแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบสมรส หรือ ทะเบียนสมรส แล้วแต่จะเรียก

ส่วนขั้นตอนของการจดทะเบียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marriage registration

A marriage certificate is issued by a government official only.
ใบสำคัญสมรสออกโดยหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

What will appear on the marriage certificate?
มีข้อมูลอะไรบ้างในใบสำคัญสมรส

A marriage certificate is an official statement that two people are married.
ใบสมรส คือ เอกสารทางการที่แสดงว่าคนสองคนแต่งงานกันแล้ว

ตัวอย่างใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 7

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....