ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ หรือ ใบสำคัญการสมรส ตัวอย่างแปลทะเบียนสมรส

0
592

ใบทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส ในความเข้าใจของเราๆท่าน มันก็คือใบสำคัญที่ได้มาจากอำเภอหรือเขต ตอนที่เราไปจดทะเบียนนั่นแหละ แบบฟอร์มที่เรากรอก เขาเรียกว่าใบจดทะเบียนสมรส อันนั้นเก็บไว้กับเขา เราได้แค่ใบสมรสมาเก็บไว้

ใบสำคัญสมรส ภาษาอังกฤษ

ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ

ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marriage Certificate แปลตรงๆคือ ใบประกาศการสมรส

  • maririage แปลว่า การแต่งงาน
  • certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ

ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ marriage certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นๆได้แต่งงานกันแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบสมรส หรือ ทะเบียนสมรส แล้วแต่จะเรียก

ส่วนขั้นตอนของการจดทะเบียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marriage registration

A marriage certificate is issued by a government official only.
ใบสำคัญสมรสออกโดยหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

What will appear on the marriage certificate?
มีข้อมูลอะไรบ้างในใบสำคัญสมรส

A marriage certificate is an official statement that two people are married.
ใบสมรส คือ เอกสารทางการที่แสดงว่าคนสองคนแต่งงานกันแล้ว

ตัวอย่างใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ