ได้แก่ ภาษาอังกฤษคืออะไร มีคำว่าอะไรบ้าง มาดูตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษกัน!

ได้แก่ ภาษาอังกฤษคืออะไร มีคำว่าอะไรบ้างที่สามารถใช้แทนกันได้บ้าง คำว่าได้แก่ในภาษาไทยเองบางคนก็ยังสับสนกับคำว่า “เช่น อาทิเช่น” สองคำนี้เป็นการยกตัวอย่างจากที่เหลืออีกมากมาย “คำว่าได้แก่กับคำว่าคือ” น่าจะใกล้เคียงกันมากกว่า และสามารถใช้แทนกันได้

ได้แก่ ภาษาอังกฤษ

ได้แก่ ภาษาอังกฤษคืออะไร

คำว่าได้แก่ ในภาษาอังกฤษจะว่าไปแล้ว มันก็คือ คำว่า “คือ” นี่แหละ มาดูตัวอย่างกันดีกว่า

  • แชมป์ประจำปีนี้ ได้แก่ ทีมไทเกอร์ แชมป์ประจำปีนี้ คือ ทีมไทเกอร์ The champion of the year is….The Tiger Team!
  • แก้วสามประการของพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แก้วสามประการของพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ The Three Jewels of Buddhism are the Buddha, the Dharma and the Sangha.

อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้แทนคำว่า ได้แก่ ก็คือเครื่องหมาย colon (:) ซึ่งเจ้าเครื่องหมายนี้จะขยายรายชื่อจากประโยคหลัก เช่น

  • There are Three Jewels of Buddhism: the Buddha, the Dharma, and the Sangha. มีแก้วอยู่สามประการในพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
  • There are five people in my family: my mum, my dad, my sister, and me. มีอยู่ 4 คนในครอบครัวของฉัน ได้แก่ แม่ของฉัน พ่อของฉัน พี่สาวของฉัน และตัวฉัน
  • ASEAN was established on 8 August 1967 in Bangkok by the five original member countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. อาเซียนก่อตั้งวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ที่กรุงเทพมหานคร โดยชาติสมาชิกแรกเริ่มมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 27

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *