ไปไหนมา ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร – วลี สำนวน ประโยคน่ารู้

“คุณไปไหนมาภาษาอังกฤษคุณจะพูดว่าอย่างไร” ถ้าจะถอดคำแปลแบบคำต่อคำ ก็จะได้ประโยคภาษาอังกฤษดังนี้ ” You go where come. แต่คำว่า“คุณไปไหนมา” ภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า “คุณได้อยู่ที่ไหนมาแล้ว” หมายถึง    คุณไปอยู่ตรงไหนมา ก่อนที่คุณจะมาตรงนี้

“ไปไหนมาภาษาอังกฤษพูดว่า..”

ไปไหนมา

ซึ่งประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องคือ

Where have you been?*
แว แฮฝ ยุ บีน
คุณ ได้อยู่ ที่ไหน มาแล้ว (คุณไปไหนมา)

คำตอบก็จะเป็นสถานที่ เช่น

I’ve been to the market.*
ไอฝ บีน ทุ เดอะ ม๊าคิท
ฉัน ได้อยู่ ที่ตลาด มาแล้ว (ฉันไปตลาดมา)

เปลี่ยนจาก market เป็นชื่อสถานที่ได้ตามสะดวกเลยครับ

ถ้าจะถามคนอื่นๆ ก็เปลี่ยนจาก you เป็นคนอื่นๆ แต่มีกติกาว่า ถ้าคนเดียวให้เปลี่ยนจาก have เป็น has ตามหลักภาษาของเขา

Where has he been?*
แว แฮส ฮี บีน
เขาไปไหนมา

He’s been to the bank.
ฮีส บีน ทุ เดอะ แบ็งค
เขาไปธนาคารมา

Where has she been?*
แว แฮส ชี บีน
หล่อนไปไหนมา

She’s been to the shop.
ชีส บีน ทุ เดอะ ช็อพ
หล่อนไปร้านค้ามา

* been เป็น ช่อง 3 ของคำว่า be แปลว่า ได้อยู่มาแล้ว ได้เป็นมาแล้ว

*ve ย่อมาจาก have

*s ย่อมาจาก has

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 11

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *