Menu

ไม่ ขอบคุณ No, thank you. วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

วลีสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอนำเสนอ “No, thank you.” อ่านว่า โน แธ็งคิว แปลว่า ไม่ ขอบคุณ สำนวนนี้เอาไว้ตอบปฏิเสธ เมื่อมีคนเสนออาหารหรือเครื่องดื่ม แต่ส่วนมากจะเป็นเครื่องดื่ม เช่น Would you like some tea? วุด ยู ไลค ซัม ที๋ (คุณจะรับชาไหม) ถ้าเราไม่รับก็ตอบว่า No, thank you.

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *