50 คู่ 100 คำคุณศัพท์ตรงกันข้าม (Opposite Adjectives) เบื้องต้นที่ควรรู้ มีอะไรบ้างไปดูกันเล้ย…

สวัสดีครับทุกคน… คำคุณศัพท์หรือว่า adjective คือคำสำหรับบรรยายลักษณะของคำนาม (คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่) เพื่อบ่งบอกว่าคำนามเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร

100 คำคุณศัพท์ตรงกันข้าม

คำคุณศัพท์ที่ว่ามีเยอะมากๆเลยครับ ซึ่งคงไม่อาจเอามาได้ทั้งหมดแน่ๆ ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำคุณศัพท์ที่เป็นคู่ตรงกันข้ามกันจำนวน 50 คู่ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 100 คำกันนะครับ

 1. Alive – Dead มีชีวิตอยู่ – ตาย
 2. Beautiful – Plain สวย – ธรรมดา
 3. Beautiful – Ugly สวย – น่าเกลียด
 4. Big – Small ใหญ่ – เล็ก
 5. Brave – Cowardly กล้าหาญ – ขี้ขลาด
 6. Bright – Dark สว่าง – มืด
 7. Cheap – Expensive ถูก – แพง
 8. Clean – Dirty สะอาด – สกปรก
 9. Neat – Messy เป็นระเบียบ – ยุ่งเหยิง
 10. Correct – Incorrect ถูก – ผิด
 11. Boring – Exciting น่าเบื่อ – น่าตื่นเต้น
 12. Easy – Difficult ง่าย – ยาก
 13. Empty – Full ว่างเปล่า – เต็ม
 14. Empty – Occupied ว่าง – ไม่ว่าง
 15. Fast – Slow เร็ว – ช้า
 16. Formal – Informal เป็นทางการ – ไม่เป็นทางการ
 17. Fresh – Stale สดใหม่ – ไม่สด
 18. Friendly – Unfriendly เป็นมิตร – ไม่เป็นเป็นมิตร
 19. Generous – Stingy เอื้อเฟื้อ – ขี้เหนียว
 20. Happy – Sad สุข – เศร้า
 21. Selfish – Selfless เห็นแก่ตัว – เห็นแก่คนอื่น
 22. Hard – Soft แข็ง – อ่อน
 23. Honest – Dishonest จริงใจ – ไม่จริงใจ
 24. Hot – Cold ร้อน – หนาว
 25. Kind – Cruel ใจดี – ใจร้าย
 26. Light – Heavy เบา – หนัก
 27. Loud – Quiet ดัง – เงียบ
 28. Modern – Outdated ทันสมัย – ล้าสมัย
 29. Narrow – Wide แคบ – กว้าง
 30. New – Old ใหม่ – เก่า
 31. Open – Closed เปิด – ปิด
 32. Patient – Impatient อดทน – ไม่อดทน
 33. Polite – Rude สุภาพ – หยาบคาย
 34. Positive – Negative เชิงบวก – เชิงลบ
 35. Rich – Poor รวย – จน
 36. Right – Wrong ผิด – ถูก
 37. Rough – Smooth ขรุขระ – เรียบเนียน
 38. Safe – Dangerous ปลอดภัย – อันตราย
 39. Serious – Playful จริงจัง – ขี้เล่น
 40. Shallow – Deep ตื้น – ลึก
 41. Simple – Complex ธรรมดา – ซับซ้อน
 42. Sincere – Insincere จริงใจ – ไม่จริงใจ
 43. Smooth – Bumpy ราบเรียบ – กระเด้งกระดอน
 44. Strong – Weak แข็งแรง – อ่อนแอ
 45. Sweet – Sour หวาน – เปรี้ยว
 46. Tall – Short สูง – เตี้ย
 47. True – False จริง – เท็จ
 48. Wise – Foolish ฉลาด -โง่
 49. Young – Old เด็ก – แก่
 50. wild – tame ดุร้าย – เชื่อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 43

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *