a อ่านว่า “อะ” แปลว่า “หนึ่ง” เรียนภาษาอังกฤษวันละคำ

0
311

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ a อ่านว่า “อะ” แปลว่า “หนึ่ง” จดจำความหมายและตัวอย่างประโยคได้ ไม่นานจะเก่งไม่รู้ตัวนะครับ

ภาษาอังกฤษวันละคำ a

I have a cat and a dog.
ไอ แฮฝ อะ แค็ท แอน อะ ดอก
ผม มี แมว หนึ่งตัว และ หมา หนึ่งตัว

She has a blue bike.
ชี แฮส อะ บลู ไบค
หล่อน มี จักรยาน สีน้ำเงิน หนึ่งคัน

There is a small house in the wood.
แด อิส อะ สมอล เฮาส อิน เดอะ วูด
มี บ้าน เล็กๆ หนึ่งหลัง ใน ป่า

There is แปลว่า มี


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ