แบบฝึกหัด A An the (Exercise) พร้อมเฉลยผลคะแนนหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด A An The  เป็น Exercise ที่เฉลยผลหลังทำข้อสอบเสร็จแล้ว ต้องพิจารณานิดหนึ่งนะครับ ว่าอันไหน ใช้ a an หรือ the ให้จำเทคนิคง่ายคือ ถ้าเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือกล่าวถึงสิ่งที่มีเพียงอันเดียวในโลกให้ใช้ The ที่เหลือใช้ a กับ an เท่านั้นเอง ถ้าไม่แน่ใจก็ไปศึกษาเรื่อง การใช้ A An และ การใช้ The ก่อนนะครับ

แบบฝึกหัด Article A An The

A An The Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

_____ moon is beautiful tonight.

_____ Nile is the longest river.

That is _____ old car.

It is _______ heavy bag.

She is _____tallest girl in class.

It is ______ useful book.

This is ______ ant.

My sister is ______ university student.

I see ______ dog running.

_____ elephant is big.

Sam is eating ______ orange.

There is_____ugly pig sleeping.

My son is _____third boy from the left.

_____tea in this cup is too sweet.

_____Golden Gate Bridge is 2.7 kilometers long.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 1738

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *