แบบฝึกหัด A An the or Nothing (Exercise) พร้อมเฉลยผลคะแนนหลังทำข้อสอบ

0
676

แบบฝึกหัด A An The or Nothing  ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่า ว่าอันไหน ใช้ a an the หรือไม่ต้องใช้เลย   คิดว่าทุกคนได้ไปศึกษาเรื่อง การใช้ A An หรือ การใช้ The   และ คำนามที่ไม่ต้องใช้ A An The มาก่อนแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด  A An The or Nothing

A An The or Nothing Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

She is _____very nice girl.

He is _____richest man in the USA.

It is _____ orange dog.

I come from _______ Bangkok, Thailand.

He is _____good policeman.

I will travel around _____ world.

_____Pacific Ocean is the largest one.

I have ______ good friend.

That is _____big house.

I have ______ appointment at 9 o'clock.

She ______ interesting girl.

Turn off _____ light before you go out.

Jo is ______ excellent doctor.

You should drink_____water more.

_____Mount Fuji is in Japan.


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ