Above คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค – ภาษาอังกฤษวันละคำ

1
1123

above คำอ่าน คำแปล

above  /əˈbʌv/ อ่านว่า เออะเบิ๊ฝ

ชนิดของคำ adv, prep กริยาวิเศษณ์ บุรพบท

คำว่าเหนือในที่นี้คือ เหนือศีรษะนะครับ ไม่ใช่ทิศหนือ

1. เหนือ บริบทของประโยคพูดถึง สิ่งที่ลอยหรือห้อยอยู่ในอากาศครับ เช่น

A bird is flying above the tree.
อะ เบิด อิส ฟล๊ายยิง อะบั๊ฝ เดอะ ทรี
นกตัวหนึ่งกำลังบินอยู่เหนือต้นไม้

A black cloud is floating above the big mountain.
อะ แบล็ค คลาวด อิส ฟโล๊ททิง อะบั๊ฝ เดอะ เม๊าเทิน
เมฆดำก้อนหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่เหนือภูเขา

2.เกิน บริบทของประโยคพูดถึง อายุ

This film is only for people above 20.
ดิส ฟิลม อิส โอ๊นลิ ฟอ พี๊เพิล อะบัฝ ทเว็๊นทิ.
ภาพยนต์เรื่องนี้สำหรับคนที่ (อายุ) เกิน 20 เท่านั้น

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....