บทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ธนาคาร การเปิดบัญชี พร้อมคำอ่าน คำแปล

บทสนทนาภาษาอังกฤษในธนาคาร เป็นบทสนทนาของลูกค้าคนหนึ่งที่ต้องการเปิดบัญชี และต้องการทราบสิทธิประโยชน์จากบัญชีประเภทต่างๆ
สนทนาภาษาอังกฤษในธนาคาร

Bank teller: Good morning, sir. How can I help you?
กุด ม๊อนิง เซอ ฮาว แคน ไอ เฮ็ลพ ยู๊
สวัสดี ตอนเช้า คุณผู้ชาย ฉัน สามารถ ช่วย คุณ ได้อยางไร (มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ)

Client: Good morning. I would like to open an account.
กุด ม๊อนิง ไอ วุด ไลค ทู โอ๊เพิน แอน อะเค๊าท
สวัสดี ตอนเช้า ผม ต้องการ เปิด บัญชี

Bank teller: Can I have your ID card, please?
แคน ไอ แฮฝ ยัว ไอดี คาด พลีส
ฉัน ขอ บัตรประชาชน ของคุณ ด้วยค่ะ

Client: Here you are.
เฮีย ยู อา
นี่ครับ

Bank teller: Thank you.
แธงคิว
ขอบคุณค่ะ

Client: I want to know the details and the profit that I can get.
ไอ ว็อน ทุ โน เดอะ ดิเทลส แอนด เดอะ พร๊อฟิท แด็ท ไอ แคน เก็ท
ผม อยาก รู้ รายละเอียด และ ผลประโยชน์ ที่ผม ได้รับ

Bank teller: Here is our leaflet. You can find the different types of accounts and the specific details in there.
้เฮีย อิส เอ๊าเวอะ ลิ๊ฟลิท ยู แคน ไฟด เดอะ ดิ๊ฟเฟรินท ไทพส ออฟ เออะเค๊าส แอนด เดอะ สปิซิ๊ฟิค ดิเท๊ลส อิน แด
นี่ คือ แผ่นปลิว ของพวกเรา คุณ สามารถ พบเห็น (ศึกษา) บัญชี ประเภท ต่างๆ และ ข้อมูล เฉพาะ ใน นั้น

Client: Thank you.
แธงคิว
ของคุณ

ฺBank teller: You’re very welcome.
ยัว เว๊ริ เว็ลคัม
ด้วยความยินดีค่ะ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 8

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *