สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Hi สวัสดี

บทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Hi – สวัสดี  ถ่ายทำจริงจากผู้คนที่เดินผ่านไปมา เป็นการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาง่ายๆ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วคุณจะสามารถ

  • ถามตอบชื่อได้
  • กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกันได้
  • ถามตอบทุกข์สุขได้

ไม่ขอเอามาทั้งหมดนะครับ เพราะว่าประโยคอันเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา ขอเอามาแค่ที่สำคัญๆ

A: What’s your name?
ว็อทส ยัว เนม
อะไร คือ ชื่อ ของคุณ (คุณชื่ออะไร)

B: Alexander Shepp.
อะเล็กแซ๊นเดอะ เช็พ
อะเล็กแซนเดอร์ เช็พ

A: And what’s your name?
แอนด ว็อทส ยัว เนม
แล้ว อะไร คือ ชื่อ ของคุณ (แล้วคุณล่ะชื่ออะไร)

C: Sona Koofkada.
โซ๊นะ คูฟคะดะ
โซน่า คูฟคาด้า

A: Hi. Good to see you guys.
ไฮ๊ กุด ทุ ซี ยู กายส
หวัดดี ยินดีที่ได้รู้จักพวกคุณ

……………………………………………..

A: How are you doin’?
ฮาว อา ยู ดู๊อิน
คุณสบายดีไหม

B: OK, how are you doin’?
โอเค ฮาว อา ยู ดู๊อิน
สบายดี คุณสบายดีไหม

A: Very well.
เวริ เว็ล สบายดี

…………………………………………….

A: Hi there.
ไฮ๊ แด
สวัสดี

B: How are you doing?
ฮาว อา ยู ดู๊อิง
คุณเป็นไงบ้าง

A: Good! What is your name?
กูด ว็อท อิส ยัว เนม

B: My name is Jimmy Sullivan.
มาย เนม อิส จิมมิ ซัลลิแวน
ชื่อของฉันคือ จิมมี่ ซัลลิแวน

A: What’s your name, sir?
ว็อทส ยัว เนม เซอ
คุณชื่ออะไร คุณผู้ชาย

B: My name is Joe Clancy.
มาย เนม อิส โจ แคลนซิ
ชื่อของฉันคือ โจ แคลนซี่

 อธิบายขยายความ 

การตอบชื่อนั้น สามารถตอบแบบสั้นๆ หรือยาวๆก็ได้ เช่น

A: What is your name?
B: My name is Joe Clancy. หรือตอบสั้นๆคือ Joe Clancy. ก็ได้

How are you doin? มาจาก How are you doing? นิยมใช้ doin (ดู๊อิน) เพราะออกเสียงได้คล่องกว่า doing (ดู๊อิง) สองสำนวนนี้แปลว่า คุณเป็นไงบ้าง หรือคุณสบายดีไหม สามารถตอบแบบสั้นๆเลยก็ได้ เช่น Good, OK, Fine เป็นต้น

Good to meet you. Good to see you. Nice to meet you. แปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก เขาพูดคำนี้มา ให้เราพูดสำนวนเดียวกับตอบกลับไปได้เลย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *