cafe – ร้านอาหาร ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษวันละคำ

0
354

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ cafe หรือ café อ่านว่า “แค๊เฟ” ภาษาปากเรียก “caff” แค๊ฟ

การเปลี่ยนเป็นเอกพจน์ (จำนวนหนึ่งเดียว) เป็นรูปพหูพจน์ (หลายจำนวน)  cafe > cafes

 แปลว่า ร้านอาหารเล็กๆ หนึ่งห้องหรือสองห้อง ที่ทำอาหารง่ายๆ พร้อมเครื่องดื่มชา กาแฟ

There’s a new cafe in my town.
แดส อะ นิว แค๊เฟ อิน มาย ทาวนึ
มี ร้านอาหาร แห่งใหม่ ใน เมือง ของฉัน

Lots of cafes in the city are nice and cheap.
ล็อทส ออฟ แค๊เฟซ อิน เดอะ ซิททิ อา ไนซ แอน ชีพ
ร้านอาหาร จำนวนมาก ใน เมืองใหญ่ ดี และ ราคาถูก
Lots of = จำนวนมาก

I’ll see you at the café.
ไอล ซี แอ็ท เดอะ แค๊เฟ
ฉัน จะ เจอ คุณ ที่ ร้านอาหาร


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ