สนทนาภาษาอังกฤษ การโทรศัพท์นัดพบคุณหมอ Calling the doctor

บทสนทนาภาษาอังกฤษประจำวันนี้ เป็นบทสนทนาเพื่อนัดพบคุณหมอก่อนจะเข้าพบเพื่อเยียวยารักษาโรค โดยปกติแล้วการโทรนัดพบหมอทำนองนี้จะเป็นการโทรไปที่สำนักงานของหมอ หรือที่เรียกว่าคลีนิกนั่นแหละครับ ไปดูบทสนทนากันเลยครับ ว่าเขาพูดคุยกันอย่างไรบ้าง


Clerk: Good Morning, Dr. Kane’s office.
กุด ม๊อนิง ด็อคเทอะ เคนส ออฟฟิส
อรุณสวัสดิ์ สำนักงาน ของหมอเคน ค่ะ

Patient: Hi, I need to see the Doctor as soon as possible.
ไฮ ไอ นีด ทุ ซี เดอะ ด็อคเทอะ แอส ซูน แอส พ๊อสเซอะเบิล
หวัดดี ผม ต้องการ พบ หมอ เร็ว ที่สุด เท่าที่เป็นไปได้

Clerk: Okay, have you seen Dr. Kane before, or are you a new patient?

โอเค แฮฝ ยู ซีน ด็อคเทอะ เคน บิฟ๊อ ออ อา ยู อะ นิว เพ๊เชินท
ค่ะ คุณ เคย พบ หมอ เคน มาก่อน หรือ คุณ คือ คนไข้ รายใหม่

Patient: I saw him about a year ago.
ไอ ซอ ฮิม อะเบ้า อะ เยีย อะโก
ผม พบ เขา ประมาณ หนึ่ง ปี มาแล้ว

Clerk: And what is your name?
แอนด ว็อท อิส ยัว เนม
แล้ว คุณ ชื่อ อะไร

Patient: John right.
จอน ไรท
จอห์น ไรท์

Clerk: What is the reason for this visit?

ว็อท อิส เดอะ รี๊เซิน ฟอ ดิส วิสิท
มีเหตุผล อะไร สำหรับ การเข้าพบ ครั้งนี้

Patient: I have been feeling sick for about two weeks now; I think I might have an infection.
ไอ แฮฝ บีน ฟี๊ลลิง ซิค ฟอ อะเบ๊า ทู วีคส นาว ไอ ธิงค ไอ ไมท แฮฝ แอน อินเฟ็คเชิน
ผม รู้สึก ไม่สบาย ประมาณ สองสัปดาห์แล้ว ตอนนี้ ผม คิดว่า ผม อาจจะ ติดเชื้อ

Clerk: Hmmm…okay, the earliest we can get you in to see him is Friday at 10:00 a.m. Will that work for you?
อืม โอเค ดิ เอ๊อลิเอ็สท วี แคน เก็ท ยู อิน ทุ ซี ฮิม อิส ไฟร๊เด แอ็ท เท็น เอ เอ็ม วิล แด็ท เวิค ฟอ ยู
อืม ค่ะ อย่างเร็วที่สุด ที่เรา สามารถ ให้คุณ เข้าพบ เขาได้ คือ วันศุกร์ เวลา 10 โมงเช้า ได้ไหม คะ สำหรับ คุณ

Patient: I guess…if that’s the closest…

ไอ เกส อิฟ แด็ทส เดอะ โคลสเซ็สท
คงได้ครับ ถ้านั่น เร็วที่สุดแล้ว

Clerk: I can put you on an emergency wait list and if someone cancels we can call you, if you would like.
ไอ วิล พุท ยู ออน แอน อิเม๊อจเจินซิ เวท ลิสท แอนด อิฟ ซั๊มวัน แค๊นเซิลส วี แคน คอล ยู อิฟ ยู วุด ไลค
ฉัน จะ จัด ให้คุณ อยู่ในรายชื่อ การเข้าพบ แบบฉุกเฉิน และ ถ้า มีใคร ยกเลิก เรา จะ โทร หา คุณ ถ้า คุณ ต้องการ

Patient: Sure, that sounds good. Thank you.
ชัว แด็ท เซาส กุด แธ๊งคิว
ได้ครับ ฟังดู ดีมากเลย ขอบคุณ

Clerk: Is your phone number the same?
อิส ยัว โฟน นั๊มเบอะ เดอะ เซม
เบอร์ โทร ของคุณ อันเดิม ใช่ไหม

Patient: Yes.
เย็ส
ครับ

Clerk: Okay, well if you don’t hear from us first, we will see you at 10 a.m. on Friday.
โอเค เว็ล อิฟ ยู ด๊นท เฮีย ฟรอม อัส เฟิสท วี วิล ซี ยู แอ็ท เท็น เอเอ็ม ออน ไฟร๊เด
โอเคค่ะ เอ่อ ถ้า คุณ ไม่ได้ ยิน (รับการติดต่อ) จาก เรา ก่อน เรา จะ พบ คุณ เวลา 10 โมงเช้า วันศุกร์ นะค่ะ

Patient: Okay, thanks, bye.
โอเค แธ็งคส บาย
ครับ ขอบคุณ ลาก่อน

Clerk: You’re welcome.
ยัว เว็ลคัม
ยินดีค่ะ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 16

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *