การใช้ can เพื่อบอกความสามารถ ความเป็นไปได้ การอนุญาต ขอร้อง ยื่นข้อเสนอ…

คำแปลของคำว่า can สามารถแปลได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับบริบทเป็นสำคัญ คำแปลหลักๆ ที่เรารู้จักกันดีคือ “สามารถ” แล้วคำแปลอื่นๆล่ะ เขาใช้กันอย่างไรบ้าง ไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยครับ…

การใช้ Can ในหลายสถานการณ์

can สามารถใช้ในหลายสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีความหมายแตกต่างกันออกไปหลากหลายดังนี้…

1. ABILITY – บอกความสามารถ

การบอกความสามารถหมายถึง ความสามารถที่คนส่วนน้อยทำได้ และอีกอย่างหนึ่งคือการรับรู้ของปราสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคนเราทุกคน

บอกความสามารถ

การบอกความสามารถ คำว่า can แปลว่า สามารถ…

 • She can swim very fast.
  หล่อนสามารถว่ายน้ำได้เร็วมาก
 • Can you speak Thai?
  คุณสามารถพูดไทยได้ไหม
 • I can speak Thai and Japanese.
  ฉันสามารถพูดไทยและญี่ปุ่นได้
 • Sam can play the piano.
  แซมสามารถเล่นเปียโนได้

การรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คำว่า can แปลว่า จะ หรือ สามารถ

 • My house is on the hill. We can hear birds singing every morning.
  บ้านของฉันอยู่บนเขา พวกเราจะได้ยินนกร้องทุกเช้า
 • My house is on the hill. You can see it from here.
  บ้านของฉันอยู่บนเขา เธอสามารถมองเห็นได้จากตรงนี้
 • If you can’t smell something, you can’t taste it either. 
  ถ้าคุณไม่สามารถได้กลิ่นอะไร คุณก็ไม่สามารถลิ้มรสมันได้เช่นกัน

2. Possibility – ความเป็นไปได้

ความเป็นไปได้ คือการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือการคาดเดา คำว่า can แปลว่า อาจจะ

 • A: What’s that noise in the kitchen?
  เสียงอะไรหน่ะ ในครัว
 • B: It can be a cat.
  มันอาจจะเป็นแมวก็ได้
 • Drinking alcohol can cause liver disease.
  การดื่มเหล้าอาจจะก่อให้เกิดโรคตับได้
 • Traffic jams can be a big problem during during the morning rush hour.
  การจราจรที่ติดขัดอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้า

3. Permission – การอนุญาต

การใช้ can เพื่อเป็นการอนุญาต หรือไม่อนุญาต จะแปลว่า ได้ และ ไม่ได้

 • Can I use you mobile phone?
  ฉันขอใช้โทรศัพท์เธอหน่อยได้ไหม
 • Yes, you can.
  ได้สิ (อนุญาตแล้ว ใช้ได้เลย)
 • You can park you car here?
  คุณจอดรถตรงนี้ได้นะ (ฉันอนุญาต)
 • You can’t go out at night. It’s dangerous.
  เธอจะออกไปตอนกลางคืนไม่ได้นะ มันอันตราย (แม่ไม่อนุญาต)
 • You can go home now.
  เธอกลับบ้านตอนนี้ได้เลยนะ ( ไม่มีงานให้ทำแล้ว อนุญาตให้กลับก่อนเวลา)
 • Students can play games anytime?
  นักเรียนสามารถเล่นเกมเวลาไหนก็ได้ (ครูอนุญาตให้เล่นได้ตลอดเวลา)
 • His wife can buy anything she wants?
  ภรรยาของเขาสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่หล่อนต้องการ (สามีไม่เคยว่า เอาเป็นว่าอนุญาตไว้แล้วแต่พวกเราไม่รู้)

4. Request – การขอร้อง

การใช้ can ในการขอร้องในรูปประโยคคำถาม จะใช้กับครอบครัว และเพื่อนๆ can จะแปลว่า หน่อยได้ไหม, ช่วย…หน่อยได้ไหม

 • Can you send this letter to John?
  คุณส่งจดหมายนี้ให้จอห์นหน่อยได้ไหม
 • Sure!
  ได้ดิ
 • Can you turn down the radio? It’ too loud!
  คุณช่วยลดเสียงวิทยุลงหน่อยได้ไหม มันดังเกินไป!
 • Oh, sorry.
  โอ้..โทษที
 • Can you pass me the sault?
  คุณช่วยส่งเกลือมาหน่อยซิ
 • Here you are.
  อ๊ะ…นี่

5. Offer – การยื่นข้อเสนอ

การยื่นข้อเสนอในการช่วยเหลือ can จะแปลว่า ได้ไหม หรือ ไหม

 • Can I help you?
  ผมช่วยคุณได้ไหม (แปลเป็นสำนวนว่า มีอะไรให้ผมช่วยไหม)
 • Can I help you with anything else today?
  มีอย่างอื่นให้ผมช่วยคุณอีกไหม วันนี้
 • Can I do it for you?
  เดี๋ยวผมทำให้เองนะครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหลักการใช้ can โดยคร่าวๆก็มีประมาเท่านี้่แหละครับ จดจำรูปแบบและนำไปใช้ให้ถูกกับบริบทก็แล้วกัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 18

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *