skip to Main Content

แบบฝึกหัด if clause ทั้ง 3 แบบ ลองทดสอบดูว่าจะได้กี่คะแนน

หลังจากเรียนรู้เรื่อง การใช้ If Clause แล้ว ลองมาทำแบบทดสอบดูนะครับว่าจะได้กี่คะแนน สรุปคร่าวๆคือ ถ้าเหตุการณ์เป็นไปได้ให้ใช้  If Clause Type 1 ถ้าไม่จริงให้ใช้ If Clause Type 2 แต่ถ้าตรงข้ามกับความจริงในอดีตให้ใช้ If Clause Type 3 แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 10 ข้อครับ เกณฑ์ผ่านคือ 8/10 คะแนน แบบฝึกหัด If Clause  : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

Read More

แบบฝึกหัด present simple tense พร้อม เฉลย 10 ข้อ ลองทำดูครับ

แบบฝึกหัด some any พร้อมเฉลย 10 ข้อ ผลการทำแบบทดสอบจะเฉลยหลังทำแบบทดสอบเสร็จ เพื่อให้รู้ว่าเราทำแบบฝึกหัดได้กี่คะแนน และข้อที่เราทำผิดนั้นมีอะไรบ้าง แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 10 ข้อครับ เกณฑ์ผ่านคือ 8/10 คะแนน ขอตั้งเกณฑ์ไว้สูงนิดนึง ลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูว่าจะได้กี่คะแนนกันเอ่ย แบบฝึกหัด present simple tense  : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

Read More

แบบฝึกหัด some any พร้อมเฉลยหลังทำแบบทดสอบ

แบบฝึกหัด some any พร้อมเฉลยผลหลังทำแบบทดสอบเสร็จ เพื่อให้รู้ว่าเราทำแบบฝึกหัดได้กี่คะแนน และข้อที่เราทำผิดนั้นมีอะไรบ้าง แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 10 ข้อครับ เกณฑ์ผ่านคือ 6/10 คะแนน ลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูว่าจะได้กี่คะแนนกันเอ่ย แบบฝึกหัด some any  : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

Read More

ข้อสอบgat eng ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ปี 52 53 54 55

ข้อสอบ gat อังกฤษ พร้อมเฉลย ข้อสอบแกทอิ้งหรือความถนัดทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนของภาษาไทยจะเป็นข้อสอบการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์นั่นเอง ซึ่งโยงกันไปมาจนน่าปวดห้วเช่นกัน ถ้าไมเตรียมพร้อมก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนหน่ะ ในส่วของข้อสอบแกทอังกฤษก็จะเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษา เป็นการทดสอบธรรมดาทั่วไปว่าอ่านแล้วรู้เรื่องไหม มันแปลว่าอะไร ประเด็นหลักของข้อสอบภาษาอังกฤษคือ คำศัพท์ ถ้าไม่รู้ว่าคำนั้นๆแปลว่าอะไรก็จบเห่เหมือนกัน ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร อ่านก็ไม่ออก ประการสำคัญต่อมาคือเรื่องไวยากรณ์ รู้หรือเปล่าว่ามันผิดตรงไหน ผิดยังไง และอีกส่วนหนึ่งคือ ภาษาเพื่อการสื่อสารและอ่านเนื้อเรื่องทั่วไป ซึ่งถ้านักเรียนอ่านออก แปลได้ ก็คงไม่เป็นปัญหา มาดูหน้าตาของข้อสอบกันเลยครับจะได้เตรียมตัวถูกว่าควรศึกษาเรื่องใด และแต่ละปีข้อสอบเปลี่ยนแปลงกันไปยังไงบ้าง แต่อย่างที่บอกครับ รู้จักคำศัพท์ เข้าใจไวยากรณ์ ทุกเรื่องก็จะไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่ ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 52 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ…

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1.Betty: Where were you last Saturday? Mark: ......................... a. Thank you. b. I’m sleeping. c. I was in the sea. d. I’m a teacher. 2. Mark:..................... ? Harry:…

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1.Betty: What do you............. in the sky? Anna: I see the moon. a. see b. hear c. listen d. touch 2. Mark:.................... ? Harry: I have got thirty-two…

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1.Mark: What’s your favourite animal? Ben: ................... a. It’s a dog. b. d - o - g. c. My favourite animal is a dog. d. I’m Ben. 2.…

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 3 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 3 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1. Max: Where are you from? Ben: I’m from . a. Ben b. Spain c. teacher d. candies 2. Max: What’s the time, please? Ben: . a. I’m…

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 2 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 2 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1. Sam:   How are you? Bobby: I’m.................... a.fine b.Bobby c.me 2. Bobby: ................? Jimmy: There are eleven crayons. a. What is it? b. What’s this? c. How many…

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่ ตัวอย่างข้อสอบ 1. Bobby:  ................ .I’m Bobby. a. Goodbye b. Hello c. Nice to meet you 2.  Tina: What’s  .................... name?       Sam: My name is Sam. a. this b.…

Read More