Category Archives: นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษ สำหรับทุกคน มีทั้งนิทานภาษาอังกฤษสั้นๆสองภาษา มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อช่วยให้คนที่ยังไม่เก่งภาษาสามารถอ่านทั้งภาษาอังกฤษ และรู้ความหมายไปด้วยในตัว

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับเด็กๆ หรือผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเป็นนิทานง่ายๆ ใช้คำศัพท์ไม่ได้ยากนัก และเป็นประโยคธรรมดา

นิทานภาษาอังกฤษยาวๆ เหมาะสำหรับคนที่เก่งภาษาแล้วในระดับหนึ่ง มาอ่านนิทานเพื่อความเพลิดเพลิน และฝึกภาษาไปในตัว จะเห็นได้ว่านิทานภาษาอังกฤษในชุดนี้จะไม่มีคำแปลให้นะครับ เพราะคิดว่าต้องเป็นคนที่เก่งในระดับหนึ่งแล้วเท่านั้นจึงจะเข้ามาอานนิทานในชุดนี้

ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาผ่านการอ่านนิทานนะครับ

นิทานภาษาอังกฤษโฉมงามกับเจ้าชายอสูร
นิทานภาษาอังกฤษยาวๆ เกิน 300 คำขึ้นไป เหมาะกับคนที่อ่านได้ระดับหนึ่งแล้ว

นิทานภาษาอังกฤษยาวๆ เหมาะกับคนที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้ว การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความที่สำคัญ หรืออ่านเพื่อให้รู้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ใครเป็นตัวเอก ตัวร้าย การดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างไร บางทีก็ไม่จำเป็นต้องเปิดหาความหมายทุกคำก็ได้ครับ นิทานภาษาอังกฤษฉบับยาวๆ นิทานภาษาอังกฤษต่อไปนี้เป็นนิทานที่หลายคนรู้จักกันดี เพราะเป็นนิทานสากลที่คนส่วนใหญ่รู้กันดี ถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษ ก็ไม่พ้นที่จะได้อ่านนิทานภาษาอังกฤษเหล่านี้ อาจจะอ่านเป็นเวอร์ชั่นสั้นๆ หรือยาวๆก็ตามแต่ [...]