skip to Main Content

สนุกไหม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร Fun silk? ถูกหรือเปล่า

สนุกไหม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร Fun silk? ถูกหรือเปล่า เฉลย ถูกต้องครับ ถ้าแปลเป็นคำๆ จากคำภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แต่จริงๆแล้วความหมายของประโยคนี้เขาพูดกันว่าอย่างไร ไปดูกันเลย สนุกไหม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร ถ้าพูดถึงการไปร่วมงานเลี้ยง ไปดูหมอลำ คอนเสิร์ต หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ แล้วเราอยากจะทราบว่าเพื่อนๆเขาสนุกกับเราหรือเปล่า หรือเราเต้นมันอยู่คนเดียว เราสามารถถามเพื่อนๆว่า สนุกไหม โดยใช้สำนวนเหล่านี้ได้ Are you having fun? อา ยู แฮฝวิง ฟัน สนุกไหม Are you having a good time? อา ยู…

Read More

พอได้แล้ว หรือ หยุดได้แล้ว ภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอย่างไร มาดูตัวอย่างกันเลย

พอได้แล้ว ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร Enough get already! ถูกหรือเปล่า เฉลย ถูกต้องครับ ถ้าแปลเป็นคำๆ จากคำภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แต่จริงๆแล้วความหมายของประโยคนี้เขาพูดกันว่าอย่างไร ไปดูกันเลย พอได้แล้วภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร คำว่าพอได้แล้ว หรือหยุดได้แล้ว  เป็นการพูดห้ามนะครับ เช่นเห็นเด็กๆ ส่งเสียงดังน่ารำคาญ หรือเพื่อนเพื่อนทะเลาะกัน เถียงกัน ประมาณนี้ ซึ่งคำที่ใช้ห้ามสามารถใช้สำนวนต่อไปนี้ได้เลย That's enough! แด็ทซ อินัฟ พอได้แล้ว Knock it off! น็อค อิท ออฟ หยุดได้แล้ว คำว่า That's enough พอได้แล้ว หมายความว่าถ้ามีคนมาสร้างความรำคาญแก่ หรือเด็กๆทำตัวไม่น่ารัก…

Read More

ใบหย่า ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ตัวอย่างแปลใบสำคัญหย่าภาษาอังกฤษ

ใบหย่า หรือใบสำคัญการหย่า ในความเข้าใจของเราๆท่าน มันก็คือใบสำคัญที่ได้มาจากอำเภอหรือเขต ตอนที่เราไปจดทะเบียนนั่นแหละ แบบฟอร์มที่เรากรอก เขาเรียกว่าใบจดทะเบียนการหย่า อันนั้นเก็บไว้กับเขา เราได้แค่ใบหย่ามาเก็บไว้ ใบหย่า ภาษาอังกฤษ ใบหย่า ภาษาอังกฤษเรียกว่า Divorce Certificate แปลตรงๆคือ ใบประกาศการหย่า divorce แปลว่า การหย่า certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ divorce certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นๆได้หย่ากันแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบหย่า หรือ ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่จะเรียก ส่วนขั้นตอนของการจดทะเบียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Devorce registration A marriage…

Read More

ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ หรือ ใบสำคัญการสมรส ตัวอย่างแปลทะเบียนสมรส

ใบทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส ในความเข้าใจของเราๆท่าน มันก็คือใบสำคัญที่ได้มาจากอำเภอหรือเขต ตอนที่เราไปจดทะเบียนนั่นแหละ แบบฟอร์มที่เรากรอก เขาเรียกว่าใบจดทะเบียนสมรส อันนั้นเก็บไว้กับเขา เราได้แค่ใบสมรสมาเก็บไว้ ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marriage Certificate แปลตรงๆคือ ใบประกาศการสมรส maririage แปลว่า การแต่งงาน certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ marriage certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นๆได้แต่งงานกันแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบสมรส หรือ ทะเบียนสมรส แล้วแต่จะเรียก ส่วนขั้นตอนของการจดทะเบียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marriage registration A marriage certificate…

Read More

บัตรประชาชน ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวอย่างบัตรประชาชนภาษาอังกฤษ

บัตรประชาชน ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันเอ่ย ถ้าเดาๆจากภาษาไทยมันน่าจะเป็น people card เพราะคำว่า people แปลว่า คน, ประชาชน และ card แปลว่าบัตร มันน่าจะใช่ แต่ยังไม่ถูกนะครับ ไปดูกันดีกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร บัตรประชาชน ภาษาอังกฤษ บัตรประชาชน ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ID card คำแปลคือ บัตรเอกลักษณ์ หมายถึง บัตรที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลนั่นเอง ID ย่อมาจาก identity  แปลว่า เอกลัษณ์ card แปลว่า บัตร ID card หรือ identity card แปลว่า an official card with…

Read More

สูติบัตร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวอย่างแปลใบสูติบัตรภาษาอังกฤษ

สูติบัตร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันเอ่ย ถ้าเป็นภาษาไทยล้วน คำนี้คงเดาไม่ยาก แต่เนื่องจากว่ามันเป็นภาษาบาลี เลยต้องแปลจากบาลีเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่ง จากสูติบัตร เป็น ใบเกิด ทีนี้ก็พอเดาๆกันได้แล้วแหละครับ สูติบัตร ภาษาอังกฤษ สูติบัตรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า birth certificate น่าจะแปลว่าใบประกาศการเกิดนะ ดูจากคำศัพท์ birth แปลว่า การเกิด ภาษาบาลีคือ สูติ certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ birth certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นได้กำเนิดแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบเกิด หรือ สูติบัตร นั่นเอง Sam was blind from…

Read More

มรณบัตร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวอย่างแปลใบมรณะบัตรภาษาอังกฤษ

ใบมรณบัตร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันเอ่ย ถ้าลำพังให้เดาคงเดายากนะ มรณะ แปลว่าตาย ใช้คำว่า die หรือเปล่า แล้วบัตร มันใช่ card มั๊ย คำตอบคือไม่ใช่เลยครับ คำว่ามรณบัตรภาษาอังกฤษคืออะไรมาดูกันดีกว่า มรณบัตร ภาษาอังกฤษ ใบมรณบัตรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า death certificate น่าจะแปลว่าใบประกาศความตายนะ ดูจากคำศัพท์ death แปลว่า ความตาย certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ death certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นตายแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบมรณบัตร นั่นเอง His death certificate states that he…

Read More

RIP คืออะไร แปลว่าอะไร แล้ว R.I.P. ถูกไหม ย่อมาจากอะไร และใช้อย่างไร มาดูเฉลยกัน!

RIP ย่อมาจาก Rest in Peace แปลว่า "ขอให้พักผ่อนอย่างสันติ" หรือภาษาที่พวกเราใช้กันคือ "ขอให้หลับให้สบาย" สามตัวอักษรนี้ทุกท่านคงเคยเห็นโพสต์ผ่านโลกโซเชี่ยลกันนะครับ ในยามที่มีญาติสนิทมิตรสหายลาลับจากโลกนี้ไป ว่าแต่เจ้า RIP หรือ R.I.P. มันมีที่มาอย่างไร มาดูคำตอบกันนะครับ RIP คืออะไร RIP หรือ R.I.P. เป็นตัวอย่อของ Rest in Peace  แปลว่า พักผ่อนในสันติสุข หมายถึงขอให้พักผ่อนด้วยความสงบ ซึ่งภาษาไทยเราจะมักจะพูดว่า "ขอให้หลับสบาย ไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง" วลี "Rest in peace" มาจากภาษาละติน Requiescat in pace…

Read More

ขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้าง มาเรียนประโยคง่ายๆกัน

ขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้มีอยู่ไม่กี่ประโยคหรอกครับ เอาแบบเน้นๆ ตรงๆไปเลย มาดูกันว่ามีประโยคไหนบ้างที่เราต้องเรียนรู้และจดจำนำไปใช้กันได้บ้าง ขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษ ขอโทษที่ขัดจังหวะมี 3 สำนวนที่ควรจดจำและนำไปใช้ ได้แก่ Sorry for the interruption. Sorry for interrupting (you). Sorry to interrupt (you). คำว่า you จะมีหรือไม่ก็ได้ครับ ทั้งสามสำนวนด้านบน มีความหมายเหมือนกันคือ "ขอโทษที่ขัดจังหวะ" สำนวนนี้คงอาจจะได้ใช้กันบ้างนะครับ เช่นในช่วงการประขุม ขณะที่ท่านอื่นกำลังบรรยายอยู่ แล้วเรายกมือขัดจังหวะเขา เราก็สามารถใช้สำนวนนี้ได้ แต่เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับ ไม่งั้นจะเป็นการเสียมารายาทไป

Read More

ถนนส่วนบุคคล ภาษาอังกฤษคืออะไร ใช้ Personal Road ได้ไหม

ถนนส่วนบุคคล ภาษาอังกฤษคืออะไร ใช้ Personal Road ได้ไหม : ใช้ได้นะ เจ้า Personal Road เนี่ย แต่ความหมายคือ ถนนนี้เพื่อฉันคนเดียวเท่านั้น คนอื่นห้ามใช้เด็ดขาด พ่อแม่พี่น้องก็ใช้ด้วยไม้ได้ ซึ่งไม่ตรงกับความหมาย ถนนส่วนบุคคลที่เราหมายถึง ถนนส่วนบุคคลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร  คำว่า ถนนส่วนบุคคล หมายถึง เป็นถนนที่บุคคล หรือเอกชนสร้าง ไม่ใช่สร้างโดยรัฐบาล และจะใช้สัญจรเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม้ได้ใช้เป็นทางสัญจรสาธารณะ ดังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช้ของสาธารณะ ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า private เช่น private school (โรงเรียนเอกชน) ซึ่งตรงข้ามกับ public school (โรงเรียนรัฐ) ดังนั้น ถนนส่วนบุคคลที่เขาใช้กัน…

Read More